Někdejší hokejový brankař Petr Bříza má i po skončení kariéry ke sportu blízko. Jako zastupitel hl. města Prahy se ve své práci v předchozích letech zaměřil na sport a na jeho podporu. A povedlo se mu opravdu mnohé.

Jak pomáhá hlavní město Praha sportu?

„Poměrně výrazně – z rozpočtu hlavního města putuje na podporu sportovních projektů ročně 350 milionů korun, které jsou rozdělovány prostřednictvím systémových grantů a dalších programů. Naším cílem bylo v posledních letech zprůhlednění financování a podpory sportu v hlavním městě a odvedli jsme velký kus práce. Kromě jiných můžeme podporovat také projekty jako Hanspaulská liga. Podporu hlavního města si plně zaslouží.“

Jak by měla vypadat podpora sportu ze strany hlavní města do budoucna?

„Podpora sportu musí být systematická a rozdělování peněz pod veřejnou kontrolou. Chci prosazovat, aby na sport dlouhodobě směřovalo 1 % prostředků z pražského rozpočtu, tedy zhruba 500 milionů korun. To při systémových řešeních zajistí stabilitu pro všechny sportovní oddíly a také rozvoj kvalitních sportovních možností pro obyvatele Prahy. Oproti současnému stavu by se tak prostředky na podporu sportu měly zvýšit zhruba o 100 milionů korun. Chci využít svých možností k tlaku na municipalitu a další orgány k věcnému a racionálnímu pohledu na sport. Nechci nic jiného, než aby se zástupci klubů nemuseli stále hrbit a doprošovat finančních podpor, ale aby programy a projekty byly zakotvené a očekávatelné, aby podpora byla jasně fixně stanovená.“

Jak vidíte z pozice bývalého profesionálního sportovce a nynějšího zastupitele Prahy současný stav sportu v hlavním městě? Kde jsou největší rezervy?

„Když se podíváme na studie z posledních let, tak je Pražská sportovní infrastruktura ve srovnání s jinými kraji ve špatném stavu.  Za posledních 30 let vznikl jediný zimní stadion, děti nemají kam chodit hrát hokej. Chybí odpovídající haly pro basketbal a další míčové sporty. Máme dluh z minulosti. Praha za posledních 30 let nevypracovala strategii rozvoje infrastruktury - to je daň za rozdělení na městské části, kdy si každá dělá to, co je její priorita. To je potřeba změnit.“

Na co jste za poslední 4 roky práce pyšný?

„Mám radost, že se nám podařilo zavést systémové granty, které definují jasná pravidla, jak získat finanční podporu ze strany města. Celý proces je transparentnější a efektivnější.  Důležité bylo také zajištění loterijních výnosů pro využití v rámci sportu. Zároveň jsem rád, že jsme uchopili příležitosti a Praha tak kandiduje na Evropské hlavní město sportu 2016. Také se v rámci Prahy sportovní podařilo zrealizovat úspěšné projekty, jakými jsou Měsíc náboru a Týden sportu zdarma.“