Vážení,

rádi bychom vás informovali o blížících se změnách způsobu ochrany osobních údajů. Podáním přihlášky (registračního lístku do soutěží 5+1) jste již souhlasili se zpracováním osobních údajů a tímto způsobem jste nám poskytli svá osobní data.

Od 25. května 2018 vstupuje v platnost nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). V souvislosti se změnou legislativy jsme povinni Vás informovat, jaká Vaše osobní data máme k dispozici, jak jsou chráněná, jak je využíváme a jaká práva máte vůči nám ve vztahu k osobním datům, přičemž využíváme doporučení České unie sportu a Úřadu na ochranu osobních údajů.

S evidencí osobních údajů, které v databázi PSMF ukládáme, patří tato data: jméno, příjmení, rodné číslo, fotografie (jen na registračních průkazech), e-mailová adresa, telefonní číslo (vedoucí a zástupci). O tyto údaje nemusíte mít strach, jsou řádně zabezpečené. Roli správce databáze osobních údajů jsme vždy vnímali jako nejvyšší prioritu a veškeré povinnosti spojené s ochranou Vašich poskytnutých dat přebíráme na sebe. Dovolujeme si rovněž upozornit na připravovaný registr sportovců Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy od 1. 1. 2019, který přebere roli správce osobních údajů sportovců v celostátním měřítku.

V případě nesouhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů samozřejmě máte právo na jejich odstranění (kromě zpravodajské části – výsledkového servisu) zaslat na mail psmf@psmf.cz, avšak dovolujeme si upozornit na nemožnost startu v soutěžních utkáních.

Více o tom, jak s Vašimi údaji pracujeme, proč a co po nás ve vztahu ke svým údajům můžete požadovat, se dozvíte zde:

https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/ochrana-osobnich-udaju.html

PSMF, 25. 5. 2018