Vzhledem k množícím se omluvám z utkání, které týmy oznamují po časovém limitu, byl VV PSMF nucen přistoupit k úpravě Sazebníku poplatků, pokut a trestů, odst. B. Pokuty, jakož i k úpravě Propozic HL, VL, SVL a ULT pro sezónu Podzim 2021.

Nové znění platné od 20. září 2021:

Kontumační prohra za nedostavení se týmu k utkání s omluvou *), doručenou elektronicky (e-mailem) na sekretariát PSMF nejpozději do 12.00 hod. v den utkání, resp. v poslední pracovní den před utkáním hraným v den pracovního volna: pokuta 200,- Kč (1. omluva v sezóně), resp. 300,- Kč (2. omluva v sezóně), resp. 400,- Kč (2. omluva v řadě či 3. omluva v sezóně).

Kontumační prohra za nedostavení se týmu k utkání či dostavení se v nedostatečném počtu hráčů (i v případě omluvy doručené po uvedeném termínu dle předchozího odstavce): pokuta 500,- Kč (1. kontumace v sezóně), resp. 600,- Kč (2. kontumace v sezóně), resp. 700,- Kč (2. kontumace v řadě či 3. v sezóně).

*) Pro podání omluvy je určen formulář, rozesílaný před zahájením soutěží vedoucím týmů v tzv. servisním balíčku. Omluva NEMÁ vliv na ustanovení čl. 44, odst. 1. Soutěžního řádu 5+1 o vyloučení družstva ze soutěže po vyhlášení 3 kontumačních výsledků (čl. 40, odst. 1. SŘ) v průběhu jedné soutěžní sezóny, nebo ve dvou bezprostředně po sobě jdoucích mistrovských utkání (s výjimkou technických kontumací, čl. 40, odst. 2. SŘ).

F4_Omluva_z_utkani_new.doc (dokument MS Word)F4_Omluva_z_utkani_new.doc

/VV PSMF