Přihlášky na sezónu Jaro 2019:

Prihl_J19_H.xls (sešit MS Excel)Prihl_J19_H.xls

Prihl_J19_V.xls (sešit MS Excel)Prihl_J19_V.xls

Prihl_J19_S.xls (sešit MS Excel)Prihl_J19_S.xls

Prihl_J19_U.xls (sešit MS Excel)Prihl_J19_U.xls

Uzávěrka doručení přihlášek na psmf@psmf.cz je 10.ledna 2019 !