Postup při zadávání neoficiálního výsledku utkání na www.psmf.cz je tento (lze jej použít jen několik hodin po skončení utkání):

- na www.psmf.cz vyberte v soutěži skupinu, do které chcete výsledek zapsat

- v odkazu "Týmy" zvolte tým, jehož výsledek chcete zapsat

- v odkazu "Jak jsme hráli" klikněte na otazník v řádku se jménem soupeře a ve sloupci "Výsledek"

- objeví se bílé pole, ve kterém je 0:0

- napište výsledek z pohledu týmu, na jehož odkazu jste, např. tým vyhrál 5:1, napište 5:1 a potvrďte kliknutím na Enter

- není důležité, v jakém pořadí (domácí - hosté) je dvojice týmů uvedena v rozpisu utkání skupiny

- neoficiální výsledek je šedým písmem, pokud jste jej zadali špatně, opakujte postup a zapište správně

- takto zapsaný výsledek se objeví ve výsledcích kola, v křížové tabulce a pod odkazem "Jak jsme hráli" - neobjeví se v průběžné ani výsledné tabulce; tam se započítá až po zapsání do databáze PSMF a jejím exportu na www.psmf.cz

- oficiální výsledek je bílým písmem

                                                                                                                                                                               /PSMF