Rozpis pískání, 3. liga, skupina B

SuperNova L.F.C.

Čt 5.10. 18:15 Mikulova MIKU2
Čt 5.10. 19:30 Mikulova MIKU2
Čt 5.10. 20:45 Mikulova MIKU2

Koliba F.C.V.

Čt 12.10. 18:15 Mikulova MIKU2
Čt 12.10. 19:30 Mikulova MIKU2
Čt 12.10. 20:45 Mikulova MIKU2

Felix club super

St 15.11. 18:15 Hostivař SK HOSTI
St 15.11. 19:30 Hostivař SK HOSTI
St 15.11. 20:45 Hostivař SK HOSTI

Dehet Old 1.FC SUP

Út 28.11. 18:15 Mikulova MIKU3
Út 28.11. 19:30 Mikulova MIKU3
Út 28.11. 20:45 Mikulova MIKU3

Tycho de Brahe SUP

Út 14.11. 18:00 Běchovice SC SCBEC
Út 14.11. 19:15 Běchovice SC SCBEC
Út 14.11. 20:30 Běchovice SC SCBEC

Bítovská SUP

Po 16.10. 19:00 Pražačka P1
Po 16.10. 20:15 Pražačka P1
Po 6.11. 19:00 Pražačka P1
Po 6.11. 20:15 Pražačka P1

Kickers 1990 ČFC

St 25.10. 17:00 Děkanka DEKAN
St 25.10. 18:15 Děkanka DEKAN
Po 13.11. 17:00 Hanspaulka HANSP
Po 13.11. 18:15 Hanspaulka HANSP

Slepí koně SUP

Čt 28.9. 18:15 Hanspaulka HANSP
Čt 28.9. 19:30 Hanspaulka HANSP
Po 16.10. 17:00 Hanspaulka HANSP
Po 16.10. 18:15 Hanspaulka HANSP

Lucián FC SUP

St 13.9. 19:30 Děkanka DEKAN
St 13.9. 20:45 Děkanka DEKAN
Pa 1.12. 18:45 Hostivař SK HOSTI
Pa 1.12. 20:00 Hostivař SK HOSTI

Starci na chmelu SUP B

Út 26.9. 18:00 Hrabákova HRAB2
Út 26.9. 19:15 Hrabákova HRAB2
Po 16.10. 19:00 Pražačka P2
Po 16.10. 20:15 Pražačka P2