Přítomni:   Horn (předseda), Filip, Hopfinger, Kňap, Šebek
Omluven:  Suhrada   

STDK projednala případy a rozhodla takto:

1)   Uložila nepodmíněné tresty zastavení činnosti:

Hráč:

Tým:

Liga:

Trest zastavení činnosti nepodmíněně:

Důvod:

Kural V.

Samson Bonella A

4A

1 SU od 22.11.2017

2. ŽK v soutěži

Šebek M.

Gumídci Méďové FC

5F

1 SU od 23.11.2017

2. ŽK v soutěži

Peterka Šimon

Apači

5I

1 SU od 27.11.2017

ČK - úmyslná hra rukou

Čuřín J.

Kanálpucers PL

5I

1 SU od 27.11.2017

2. ŽK v soutěži

Cába R.

Klub odložených mužů

6A

1 SU od 21.11.2017

2. ŽK v soutěži

Andres J.

Borussia Dortšpunt B

6H

1 SU od 24.11.2017

2. ŽK v soutěži

Polák L.

F3N FC B

7B

1 SU od 21.11.2017

ČK - úmyslná hra rukou

Velčovský L.

Rokoska VET B

V1

1 SU od 23.11.2017

ČK - úmyslná hra rukou

SU = soutěžní utkání

Upozornění: Všechny nevyčerpané tresty se převádějí do další sezóny (Jaro 2018).

2)   Uložila tresty dle SŘ a Propozic soutěží za absenci rozhodčích:

Tým:

Liga:

Absence:

Trest:

Démoni

4D

2 SU dne 23.11.2017

Odečtení 4 bodů, pokuta 800 Kč.

Bulldogs Praha FC

8M

2 SU dne 26.11.2017

Odečtení 4 bodů, pokuta 800 Kč.

Bránický tank VET

V3C

2 SU dne 24.11.2017

Odečtení 4 bodů, pokuta 800 Kč.

3)   Uložila další tresty: 

Tým:

Liga:

Trest:

Důvod:

Alibi

5D

Pokuta 200,- Kč.

Chybně vyplněný ZoU Alibi – Unreal Students dne 15.11.2017.

Kluci z Vršovic

5F

Pokuta 500,- Kč.

Chybně vyplněné ZoU ve dnech 5.10., 19.10., 26.10. a 15.11.2017.

Banzai

6H

Pokuta 200,- Kč.

Oboustranná stížnost na rozhodčího utkání Sculpturo FC – Emergency dne 24.11.2017.

4)   Vyhlásila kontumační výsledek utkání: 

                                 Utkání:

Liga:

Výsledek:

Důvod; pokuta:

F.C.K.

-

Alkohol Vršovice FC

5C

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 300 Kč.

Barclays

-

Emperators

5D

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 300 Kč.

Albuquerque tuplaks

-

Juventus Pivus

6H

0:6

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 300 Kč.

Gambrinus VH

-

Kulva PVC

7B

0:6

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 300 Kč.

Tutto bene B

-

Šejk Peterka

7G

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 300 Kč.

Velký klády FC

-

Ducksicks

8J

0:6

Nedostavení se k utkání; 500 Kč.

Anton aus Tirol

-

Vršáci VET

V2B

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 300 Kč.

Bum bar VET

-

STG Milovice

V3D

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 300 Kč.

Balabuška Old TJ

-

Estudiantes VET B

V4D

0:6

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 300 Kč.

5)   Vyhlásila kontumační výsledek utkání – technická kontumace: 

                                Utkání:

Liga:

Výsledek:

Důvod::

Viktoria Bítovská A

-

Tazmánští čertíci

7E

6:0

Nedohráno pro pokles počtu hráčů.

6)   Projednala žádosti a podněty:              

Jméno:

Tým:

Liga:

Podnět:

Rozhodnutí:

 

Úterní hosté Ski FC A

1

Odvolání proti uložené pokutě.

Vyhověno, pokuta zrušena.

Svoboda D.

Alibi

5D

Odvolání proti souhrnnému trestu za neoprávněný start hráče dne 15.11.2017.

Vyhověno, prokázáno chybné vyplnění ZoU; dále viz odst. 3).

 

Gumídci Méďové FC

Kluci z Vršovic

5F

Stížnost na vzájemné napadání hráčů v utkání Gumídci Méďové FC – Kluci z Vršovic dne 15.11.2017.

Šetření ukončeno, potvrzen výsledek 2:2.

 

Hulla hulla FC

7F

Odvolání proti souhrnnému trestu za neprokázání totožnosti hráče při konfrontaci v utkání Guatemalské ještěrky – Hulla hulla FC dne 16.11.2017.

Vyhověno. Utkání bude dohráno v náhradním termínu od 31. minuty a stavu 0:0.

 

DS SK Orion Praha

Lekfa UVL

U1

Konfrontace hráče v utkání Lekfa UVL – DS SK Orion Praha dne 21.11.2017.

O konfrontaci požádáno po ukončení utkání, potvrzen výsledek 2:0.

Uložené pokuty se nehradí hotově, ale po skončení soutěže se týmům započítávají do celkového vyúčtování startovného. 

Proti rozhodnutí STDK je možné podat odvolání elektronicky na adresu psmf@psmf.cz nebo osobně v sekretariátu PSMF (poplatek viz Soutěžní řád 5+1 – sazebník poplatků), a to do 14 dnů od zveřejnění zápisu z jednání STDK. Zápis zveřejněn dne 29.11.2017.

Zapsal: Zdeněk Hopfinger                                                                  Za STDK: Matěj Horn (předseda)