Přítomni:   Horn (předseda), Filip, Hopfinger, Kňap, Suhrada, Šebek
Omluven:  Kňap 

STDK projednala případy a rozhodla takto:

1)   Uložila nepodmíněné tresty zastavení činnosti:

Hráč:

Tým:

Liga:

Trest zastavení činnosti nepodmíněně:

Důvod:

Černý F.

BongoBongo AC

3A

1 SU od 25.10.2016

ČK - faul

Mytryuk R.

Skif

3B

5 SU od 2.11.2016

Kapitán týmu, který odmítl konfrontaci hráčů.

Červenka V.

Hosthunters

3D

1 SU od 24.10.2016

ČK - faul

Cízner P.

Betl K.F.K. B

4C

2 SU od 27.10.2016

ČK - nesportovní chování

Pechar M.

Ramutant CF

4C

2 SU od 27.10.2016

ČK - nesportovní chování

Kyselka J.

AC SK FC

5D

1 SU od 27.10.2016

ČK - faul

Petrů K.

GFC Regent B

6D

1 SU od 26.10.2016

2. ŽK v soutěži

Valeš L.

Shooters Morava FC

6F

1 SU od 27.10.2016

2. ŽK v soutěži

Kuna P.

Sokol V.-Notorax B

6J

1 SU od 31.10.2016

2. ŽK v soutěži

Vondrášek P.

Manchlastr FC

7A

2 SU od 25.10.2016

ČK - kopnutí protihráče

Bors P.

Hulla hulla FC

7C

4 SU od 26.10.2016

ČK - urážka rozhodčího

Kratochvíl T.

Squadra Azzurra

7G

1 SU od 28.10.2016

2. ŽK v soutěži

Boštík D.

Nemesis VET

V2A

od 2.11.2016 do 30.6.2017

ČK - nesportovní chování, následně napadení rozhodčího

Bušek M.

Nemesis VET

V2A

od 2.11.2016 do 31.12.2016

Kapitán týmu, který úmyslně uvedl v ZU nesprávné údaje.

SU = soutěžní utkání

2)   Uložila další tresty:

Tým:

Liga:

Trest:

Důvod:

Skif

3B

Odečtení 2 bodů v probíhající soutěži a podmíněné vyloučení ze soutěže od 2.11.2016 do 31.12.2017.

Odmítnutí konfrontace v utkání Petrohradská BFK A – Skif dne 26.10.2016; podmíněné vyloučení platí pro neoprávněný start hráče dle odst. B, čl. 4 PST PSMF.

Epic Fail

7I

Vyloučení ze soutěže.

Nedostavení se ke 2 SU v řadě (22.10., 30.10.2016).

Nemesis VET

V2A

Pokuta 300 Kč.

Chování hráčů v utkání Premiéra TV - Nowatron – Nemesis VET dne 10.10.2016.

PST = Příkladový sazebník trestů 

3)   Vyhlásila kontumační výsledek utkání:

                                 Utkání:

Liga:

Výsl.:

Důvod; pokuta:

Koberce Trend ARG

-

Trops 1.SK

3A

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 300 Kč.

Kliďas FC

-

Morová rána 1.FC

4B

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 300 Kč.

Parní válec

-

Tatran Válec

5C

0:6

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 300 Kč.

Limita

-

Banzai

6A

0:6

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 300 Kč.

MIFA Fighters FO

-

Delta FC

7C

6:0

Nedostatečný počet hráčů k utkání; 500 Kč.

Epic Fail

-

Plameňáci 1.FC B

7I

0:6

Nedostavení se k utkání; 500 Kč.

Pěstební dělníci

-

Gangbeng

8C

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 300 Kč.

Dřevosprint SC

-

Nemesis VET

V2A

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 300 Kč.

Sean team VET

-

Premiéra TV - Nowatron

V2A

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 300 Kč.

Lomíci

-

Ladronka

S3B

0:6

Nedostatečný počet hráčů k utkání; 500 Kč.

4)   Vyhlásila kontumační výsledek utkání – technická kontumace: 

                                Utkání:

Liga:

Výsledek:

Důvod::

Smutný potapěči

-

Sebranka FC A

1

12:1

Nedohráno pro pokles počtu hráčů (výsledek dosažený na hřišti).

Petrohradská BFK A

-

Skif

3B

6:0

Tým odmítl konfrontaci hračů.

4077 DUCKS

-

KTB B

3B

6:0

Nedohráno pro pokles počtu hráčů.

Prokaryota FZ

-

Guatemalské ještěrky

7F

6:0

Nedohráno pro pokles počtu hráčů.

Premiéra TV - Nowatron

-

Nemesis VET

V2A

6:0

Nedohráno pro napadení rozhodčího.

5)   Projednala žádosti a podněty:              

Jméno:

Tým:

Liga:

Podnět:

Rozhodnutí:

Červenka J.

Hosthunters

3D

Chybně zapsaný hráč vyloučený v utkání Hosthunters – Youngsters FC dne 23.10.2016.

Činnost uvolněna dnem 2.11.2016; dále viz odst. 1).

Petergáč R.

Nemesis VET

V2A

Hráč nesprávně uveden jako napomínaný a vyloučený v ZU Premiéra TV - Nowatron – Nemesis VET dne 10.10.2016.

Činnost uvolněna dnem 2.11.2016; dále viz odst. 1).

Uložené pokuty se nehradí hotově, ale po skončení soutěže se týmům započítávají do celkového vyúčtování startovného. 

Proti rozhodnutí STDK je možné podat odvolání elektronicky na adresu psmf@psmf.cz nebo osobně v sekretariátu PSMF (poplatek viz Soutěžní řád 5+1 – sazebník poplatků), a to do 14 dnů od zveřejnění zápisu z jednání STDK. Zápis zveřejněn dne 2.11.2016.

Zapsal: Zdeněk Hopfinger                                                                Za STDK: Matěj Horn (předseda)