Přítomni:   Horn (předseda), Filip, Hopfinger, Mužík, Suhrada
Omluven:  Klozar 

STDK projednala případy a rozhodla takto:

1)   Uložila nepodmíněné tresty zastavení činnosti:

Hráč:

Tým:

Liga:

Trest zastavení činnosti nepodmíněně:

Důvod:

Kolen P.

Borcibalona FC A

1

1 SU od 7.6.2014

2. ŽK v soutěži

Vejmelka P.

Hertha ZMZ

3C

1 SU od 5.6.2014

ČK po 2. ŽK - faul, zakopnutí míče

Šmejkal P.

Sokol Picasso

4B

1 SU od 6.6.2014

2. ŽK v soutěži

Moravec L.

Hustec

4E

1 SU od 8.6.2014

ČK po 2. ŽK - faul, nesp. chování

Kubelka L.

Přezletice SK RSC

4E

1 SU od 8.6.2014

ČK po 2. ŽK - opakované držení protihráče

Vecko J.

Cvrčci FC

5A

1 SU od 3.6.2014

2. ŽK v soutěži

Hradecký T.

Suchdol sabres B

5D

5 SU od 11.6.2014

Kapitán týmu, jehož hráč nastoupil na cizí RP.

Bouzid K.

Efficenza AC

5F

1 SU od 7.6.2014

2. ŽK v soutěži

Abrahám P.

Válcovny plechu MS FC

6B

1 SU od 4.6.2014

ČK - faul v šanci soupeře

Liška O.

Krabí výměšky FC

7G

2 SU od 6.6.2014

ČK - nesportovní chování

Liška P.

Krabí výměšky FC

7G

1 SU od 6.6.2014

2. ŽK v soutěži

Vambera M.

Buchmeister team

8H

1 SU od 5.6.2014

ČK - faul v šanci soupeře

Zajíček M.

Česlo

8M

1 SU od 8.6.2014

2. ŽK v soutěži

Jahoda R.

England Praha

8N

1 SU od 9.6.2014

2. ŽK v soutěži

Macháček L.

ONBLACK

8N

1 SU od 9.6.2014

ČK - faul

Dvořák T.

Vodka team FC

8P

1 SU od 9.6.2014

2. ŽK v soutěži

Šmíd J.

Torzoo VET

V4A

1 SU od 3.6.2014

2. ŽK v soutěži

Malý P.

Tučňáci SUP B

S2

1 SU od 6.6.2014

2. ŽK v soutěži

Pánek O.

SK Slavia Praha B

F1

2 SU od 3.6.2014

ČK po 2. ŽK - opakované nesportovní chování

Hejbal M.

Montana

F3B

2 SU od 5.6.2014

6. ŽK v soutěži

Štambach O.

Strašnice Praha FC

F3B

1 SU od 5.6.2014

3. ŽK v soutěži

SU = soutěžní utkání

Upozornění: Všechny nevyčerpané tresty se převádějí do další sezóny (Podzim 2014).

2)   Uložila tresty dle SŘ a Propozic soutěží za absenci rozhodčích:

Tým:

Liga:

Absence:

Trest:

Plný plíce

7E

2 SU dne 2.6.2014

Odečtení 4 bodů, pokuta 600,- Kč.

Koza znezaneřáděná

8P

2 SU dne 8.6.2014

Odečtení 4 bodů, pokuta 600,- Kč.

3)   Uložila další tresty: 

Tým:

Liga:

Trest:

Důvod:

Suchdol sabres B

5D

Odečtení 2 bodů.

Start hráče na cizí RP v utkání Hlavonožci na niti FC – Suchdol sabres B dne 4.6.2014.

KZ FC

F2A

Vyloučení ze soutěže.

Nedostavení se ke 3 SU (17.9.2013, 24.4., 4.6.2014).

Smetánka Praha NC

F3D

Vyloučení ze soutěže.

Neuhrazení části startovného na sezónu J14.

4)   Vyhlásila kontumační výsledek utkání: 

                                      Utkání:

Liga:

Výsl.:

Důvod; pokuta:

Boston HS

-

Rowdies HFC

1

0:6

Nedostavení se k utkání; 500,- Kč.

GFC Regent B

-

Tamu Pua 1.FC B

7C

0:6

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 200,- Kč.

Trafic Kladno

-

Tak dort jo

7H

6:0

Nedostavení se k utkání; 500,- Kč.

Hyens United

-

Terron AC Bozi B

7J

0:6

Nedostavení se k utkání; 500,- Kč.

South Prague FC

-

Sedmikráskov Čimice

7K

6:0

Nedostavení se k utkání; 500,- Kč.

Botostroj SK

-

SK Elet

8H

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 200,- Kč.

FC Praha 07

-

Vozovna Hloubětín A

8M

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou - úmrtí spoluhráče); 0,- Kč.

Tuscarora VET

-

1.FC RUM

V4C

6:0

Nedostatečný počet hráčů k utkání; 500,- Kč.

Klokan Perón club SUP

-

Valník

S1

6:0

Nedostatečný počet hráčů k utkání; 500,- Kč.

Tyran Saens FC SUP

-

Trops 1.SK SUP

S3C

0:6

Nedostavení se k utkání (s omluvou - úmrtí spoluhráče); 0,- Kč.

5)   Vyhlásila kontumační výsledek utkání – technická kontumace: 

                                 Utkání:

Liga:

Výsledek:

Důvod::

Hlavonožci na niti FC

-

Suchdol sabres B

5D

6:0

Start hráče na cizí RP.

Rokoska VET B

-

Santa Dominica VET

V1

9:1

Nedohráno pro pokles počtu hráčů (výsledek dosažený na hřišti).

6)   Projednala žádosti a podněty:              

Jméno:

Tým:

Liga:

Podnět:

Rozhodnutí:

 

Atlanta Žižkov FC, Oratoř Kobylisy

5F

Nejasná neprovedená konfrontace v utkání Atlanta Žižkov FC - Oratoř Kobylisy (1:5, 6.6.)

Odročeno, další šetření.

Sloboda I.

4 TD Ala Bundy B

7D

Žádost o prominutí zbytku trestu.

Zbytek trestu změněn na ZCP na 1 SU do 30.6.2014.

 

Catchers SC

8L

Vyjádření ke hře a vystupování soupeře v utkání Catchers SC – Kalich club Žižkov dne 24.5.2014.

Potvrzen výsledek utkání (3:5); chování hráčů týmu Kalich club Žižkov projednáno s vedoucím týmu.

 

Gente VET

V3D

Námitka proti postupu rozhodčího utkání Gente VET – Kumpáni VET dne 30.5.2014.

Zamítnuto, potvrzen výsledek dosažený na hřišti (0:1).

ZCP = zastavení činnosti podmíněně 

Uložené pokuty se nehradí hotově, ale po skončení soutěže se týmům započítávají do celkového vyúčtování startovného.

Proti rozhodnutí STDK je možné podat odvolání elektronicky na adresu psmf@psmf.cz nebo osobně v sekretariátu PSMF (poplatek viz Soutěžní řád 5+1 – sazebník poplatků), a to do 14 dnů od zveřejnění zápisu z jednání STDK. Zápis zveřejněn dne 11.6.2014.

Zapsal: Zdeněk Hopfinger                                                                        Za STDK: Matěj Horn (předseda)