Přítomni:   Horn (předseda), Filip, Hopfinger, Kňap, Suhrada
Omluven:  Klozar 

STDK projednala případy a rozhodla takto:

1)   Uložila nepodmíněné tresty zastavení činnosti:

Hráč:

Tým:

Liga:

Trest zastavení činnosti nepodmíněně:

Důvod:

Urban Š.

Nova LFC A

2A

1 SU od 6.11.2014

2. ŽK v soutěži

Holub O.

G.I.C La Plate de Cünde

3A

1 SU od 4.11.2014

ČK po 2. ŽK - faul, faul v šanci soupeře

Čermák P.

Samson Bonella A

3C

5 SU od 12.11.2014

Kapitán týmu, jehož hráč nastoupil na cizí RP.

Liška F.

Les Miserables

4B

1 SU od 5.11.2014

2. ŽK v soutěži

Tourek J.

Alibi

4C

1 SU od 6.11.2014

2. ŽK v soutěži

Chaloupka M.

Gepard AFC

4D

1 SU od 7.11.2014

2. ŽK v soutěži

Čermák D.

Kapr tým 86 A

4F

1 SU od 10.11.2014

2. ŽK v soutěži

Drličiak D.

Šotgani

5H

2 SU od 10.11.2014

ČK - nesportovní chování

Poláček L.

Šotgani

5H

1 SU od 10.11.2014

ČK po 2. ŽK - nesportovní chování

Zavřel K.

Síla vůle

6C

1 SU od 5.11.2014

ČK - nesportovní chování

Vaníček J.

Rychlí banáni

6K

1 SU od 10.11.2014

2. ŽK v soutěži

Rašek D.

Cosmo Hagibor FC

7H

1 SU od 9.11.2014

2. ŽK v soutěži

Prachař J.

One Team, One Dream

7H

1 SU od 9.11.2014

ČK - hra rukou brankáře mimo PÚ v šanci soupeře

Sedláček J.

Pivnice U Zpěváčků

7I

1 SU od 9.11.2014

2. ŽK v soutěži

Posejpal J.

Power WCC

7K

1 SU od 10.11.2014

2. ŽK v soutěži

Chládek Z.

Gremio

8K

1 SU od 9.11.2014

2. ŽK v soutěži

Vinš M.

Los Zewlos

8L

1 SU od 10.11.2014

ČK - faul

Secara A.

Zimbru Olymp B

8N

1 SU od 10.11.2014

2. ŽK v soutěži

Čížek R.

Malostranský SK

V2B

od 12.11.2014 do vyřešení

Vzájemné napadení s protihráčem v utkání Malostranský SK – VV Vokra VV dne 5.11.2014.

Bašta J.

Santa Dominica VET

V2B

1 SU od 5.11.2014

2. ŽK v soutěži

Zmatlík P.

VV Vokra VV

V2B

od 12.11.2014 do vyřešení

Vzájemné napadení s protihráčem v utkání Malostranský SK – VV Vokra VV dne 5.11.2014.

Balcar J.

Ortopedie

S1

3 SU od 5.11.2014

ČK - udeření protihráče

Kreisinger R.

PedF Praha FT B

F2A

od 6.11. do 19.11.2014

ČK - kopnutí protihráče

SU = soutěžní utkání

Upozornění: Všechny nevyčerpané tresty se převádějí do další sezóny (Jaro 2015).

2)   Uložila tresty dle SŘ a Propozic soutěží za absenci rozhodčích:

Tým:

Liga:

Absence:

Trest:

River lejt B

5B

2 SU dne 3.11.2014

Odečtení 4 bodů, pokuta 800,- Kč.

Speciál Braník VET

V4A

3 SU dne 4.11.2014

Odečtení 6 bodů, pokuta 1200,- Kč.

Letná FC VET

V4D

2 SU dne 3.11.2014

Odečtení 4 bodů, pokuta 800,- Kč.

MoKo VET

V4E

3 SU dne 9.11.2014

Odečtení 6 bodů, pokuta 1200,- Kč.

3)   Uložila další tresty: 

Tým:

Liga:

Trest:

Důvod:

Samson Bonella A

3C

Odečtení 2 bodů.

Start hráče na cizí RP v utkání Santa Tranta PC C – Samson Bonella A dne 5.11.2014.

Vixens

8O

Pokuta 100,- Kč.

Nesportovní chování člena realizačního týmu při utkání Vixens – Zlíchov Catholic FC dne 2.11.2014.

Lomíci

S3B

Pokuta 200,- Kč.

Příchod rozhodčích na jiné hřiště v areálu dne 29.10.2014.

4)   Vyhlásila kontumační výsledek utkání: 

                                 Utkání:

Liga:

Výsledek:

Důvod; pokuta:

River lejt B

-

Dejnámbůra FC

5B

0:6

Nedostavení se k utkání; 500,- Kč.

Tuscarora 03

-

Slamník I.USP

5E

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 200,- Kč.

Malvazinky 1.FC

-

Morna to zařídí FC

7K

6:0

Nedostatečný počet hráčů k utkání; 500,- Kč.

New Yorkers FC

-

El Barto

8D

0:6

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 200,- Kč.

SP Clif

-

Holota FC

8H

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 200,- Kč.

5)   Vyhlásila kontumační výsledek utkání – technická kontumace: 

                                Utkání:

Liga:

Výsledek:

Důvod::

Santa Tranta PC C

-

Samson Bonella A

3C

6:0

Start hráče na cizí RP.

Gang of Jan Palach

-

Bohnice United

6K

6:0

Start hráče, který je registrován v jiném týmu.

Team Alpha

-

1.PSKN

F3A

0:5

Nedohráno pro pokles počtu hráčů.

RBC Praha

-

Roko FC

F4A

5:0

Nedohráno pro pokles počtu hráčů.

6)   Projednala žádosti a podněty:              

Jméno:

Tým:

Liga:

Podnět:

Rozhodnutí:

 

G.I.C La Plate de Cünde

3A

Námitka proti vyloučení hráče v utkání G.I.C La Plate de Cünde – Domácí potřeby A dne 3.11.2014.

STDK bere na vědomí (jednostranná stížnost).

 

Šotgani

5H

Námitka proti postupu rozhodčího utkání Deportivo Estudiantil FC A – Šotgani dne 9.11.2014.

STDK bere na vědomí (jednostranná stížnost).

 

Pradox 1.FC

7A

Stížnost na předčasný odchod AR utkání Pradox 1.FC – V.S.P.S.V.S. dne 3.11.2014; chování hráčů týmu Pradox 1.FC po utkání.

Předvolání zúčastněných.

Bláha J.

S nadhledem

7D

Odvolání proti rozhodnutí STDK ze dne 4.11.2014 (start v trestu po 2. ŽK v soutěži, kontumační výsledek utkání Arctica Islandica – S nadhledem).

Ruší se trest za 2. ŽK v soutěži a trest za start v trestu (Bláha J., ŽK byl  napomenut Bláha D.); v utkání Arctica Islandica – S nadhledem platí výsledek dosažený na hřišti (5:9).

 

Hulla hulla FC

8A

Odvolání proti trestu za absenci AR při 2 SU dne 4.11.2014.

Zamítnuto.

Gavranovič A.

El Barto

8D

Žádost o podmíněný odklad zbytku trestu.

Zbytek trestu změněn na ZCP na 1 SU od 11.11. do 31.12.2014.

 

Zlíchov Catholic FC

8O

Stížnost na napadení hráče trenérem soupeře v utkání Vixens – Zlíchov Catholic FC dne 2.11.2014.

Viz odst. 3).

 

Malostranský SK,

VV Vokra VV

V2B

Utkání Malostranský SK – VV Vokra VV dne 5.11.2014 předčasně ukončeno po vzájemném napadení hráčů.

Předvolání zúčastněných.

 

Lomíci

S3B

Odvolání proti trestu za absenci rozhodčích dne 29.10.2014.

Vyhověno, trest zrušen; dále viz odst. 3).

ZCP = zastavení činnosti podmíněně  

7)   Předvolává na jednání ve středu 19.11.2014:

Jméno:

Tým:

Liga:

Čas jednání:

Důvod předvolání:

Sahula Roman

Pradox 1.FC

7A

17:00

Kapitán týmu v utkání Pradox 1.FC – V.S.P.S.V.S. dne 3.11.2014.

Růžička P.

Pradox 1.FC

7A

17:00

Hráč týmu v utkání Pradox 1.FC – V.S.P.S.V.S. dne 3.11.2014.

Řezníček J.

V.S.P.S.V.S.

7A

17:00

Kapitán týmu v utkání Pradox 1.FC – V.S.P.S.V.S. dne 3.11.2014

Rataj R.

Morová rána 1.FC (delegující tým)

5C

17:00

Rozhodčí utkání Pradox 1.FC – V.S.P.S.V.S. dne 3.11.2014

Pokorný M.

Malostranský SK

V2B

17:15

Kapitán týmu v utkání Malostranský SK – VV Vokra VV dne 5.11.2014.

Čížek R.

Malostranský SK

V2B

17:15

Hráč týmu v utkání Malostranský SK – VV Vokra VV dne 5.11.2014.

Bobysud M.

VV Vokra VV

V2B

17:15

Kapitán týmu v utkání Malostranský SK – VV Vokra VV dne 5.11.2014.

Zmatlík T.

VV Vokra VV

V2B

17:15

Hráč týmu v utkání Malostranský SK – VV Vokra VV dne 5.11.2014.

Ševčík Z.

Deportivo bez Coruna

6A

17:15

Rozhodčí utkání Malostranský SK – VV Vokra VV dne 5.11.2014.

Jednání STDK se uskuteční v zasedací místnosti za recepcí v budově Casablanca (bývalý Strojimport), Vinohradská 184, Praha 3 (u stan. metra A Želivského).

Uložené pokuty se nehradí hotově, ale po skončení soutěže se týmům započítávají do celkového vyúčtování startovného.

Proti rozhodnutí STDK je možné podat odvolání elektronicky na adresu psmf@psmf.cz nebo osobně v sekretariátu PSMF (poplatek viz Soutěžní řád 5+1 – sazebník poplatků), a to do 14 dnů od zveřejnění zápisu z jednání STDK. Zápis zveřejněn dne 12.11.2014.

Zapsal: Zdeněk Hopfinger                                                                     Za STDK: Matěj Horn (předseda)