Přítomni:   Suhrada (1. místopředseda), Hopfinger, Šebek
Omluveni: Horn, Filip, Kňap 

STDK projednala případy a rozhodla takto:

1)   Uložila nepodmíněné tresty zastavení činnosti:

Hráč:

Tým:

Liga:

Trest zastavení činnosti nepodmíněně:

Důvod:

Mašek J.

Real TIDE XXL

3B

2 SU od 7.9.2018

ČK po 2. ŽK - faul, faul bez snahy hrát míč

Appels D.

!nBev Tigers

5E

1 SU od 6.9.2018

ČK po 2. ŽK - fauly

Zajíček V.

M - Bubo A

5E

2 SU od 6.9.2018

ČK - nesportovní chování

Kosař T.

Kojots United

7B

1 SU od 5.9.2018

ČK - úmyslná hra rukou

Hruška J.

Jemné a Solené 1.FC

F2A

1 SU od 4.9.2018

ČK - úmyslná hra rukou

SU = soutěžní utkání 

2)   Uložila tresty dle SŘ a Propozic soutěží za absenci rozhodčích:

Tým:

Liga:

Absence:

Trest:

Divočáci

8C

2 SU dne 7.9.2018

Odečtení 4 bodů, pokuta 800 Kč.

Klamovská skvadra

8G

3 SU dne 6.9.2018

Odečtení 6 bodů, pokuta 1200 Kč.

3)   Uložila další tresty: 

Tým:

Liga:

Trest:

Důvod:

Sněhuláci

F2A

Pokuta 300,- Kč.

Nepodepsání zápisu o utkání a nesportovní chování osob na střídačce při utkání Božolé VS – Sněhuláci dne 3.9.2018.

4)   Vyhlásila kontumační výsledek utkání: 

                              Utkání:

Liga:

Výsled.:

Důvod; pokuta:

Trops 1.SK

-

Mystique Dynamo CF

3C

6:0

Nedostavení se k utkání; 500 Kč (omluva po termínu).

Modrý Svině A

-

Indus

4B

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 300 Kč.

Líheň talentů 2015

-

Ramutant CF

4D

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 300 Kč.

Cvrčci FC

-

Válcovny plechu MS FC

6C

0:6

Nedostatečný počet hráčů k utkání; 500 Kč.

Alkohol Tea FC

-

Shooters Morava FC

6E

0:6

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 300 Kč.

GE Team

-

Kovárna PC

6F

6:0

Nedostatečný počet hráčů k utkání; 500 Kč.

Demoliční četa VET

-

Gente VET

V3B

0:6

Nedostavení se k utkání; 500 Kč (omluva po termínu).

Ďáblická klička

-

Věčná žízeň FC VET

V4A

0:6

Nedostavení se k utkání; 500 Kč (omluva po termínu).

Hojivý typy

-

Rumové pralinky VET

V4D

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 300 Kč.

5)   Vyhlásila kontumační výsledek utkání – technická kontumace: 

                      Utkání:

Liga:

Výsledek:

Důvod::

Deko

-

Úterní hosté Ski FC A

1A

6:0

Nedohráno pro pokles počtu hráčů.

6)   Projednala žádosti a podněty:              

Jméno:

Tým:

Liga:

Podnět:

Rozhodnutí:

 

Real TIDE XXL

3B

Námitka proti vyloučení hráče Maška J. v utkání Real TIDE XXL – Sokol Pisasso dne 6.9.2018.

Zamítnuto; dále viz odst. 1)

Kotek J.

Kvantanámo

5A

Žádost o prominutí zbytku trestu.

Činnost uvolněna ode dne 12.9.2018.

Kurucz L.

Kříženeček

5E

Žádost o snížení trestu.

Trest změněn na ZCN od 2.11.2017 do 30.9.2018. Zbytek trestu změněn na ZCP od 1.10.2018 do 31.12.2019.

ZCN = zastavení činnosti nepodmíněně, ZCP = zastavení činnosti podmíněně 

Uložené pokuty se nehradí hotově, ale po skončení soutěže se týmům započítávají do celkového vyúčtování startovného.

Proti rozhodnutí STDK je možné podat odvolání elektronicky na adresu psmf@psmf.cz nebo osobně v sekretariátu PSMF (poplatek viz Soutěžní řád 5+1 – sazebník poplatků), a to do 14 dnů od zveřejnění zápisu z jednání STDK. Zápis zveřejněn dne 12.9.2018.

Zapsal: Zdeněk Hopfinger                                  Za STDK: Jan Suhrada (1. místopředseda)