Přítomni:   Horn (předseda), Filip, Hopfinger, Kňap, Suhrada, Šebek

STDK projednala případy a rozhodla takto:

 1)   Uložila nepodmíněné tresty zastavení činnosti:

Hráč:

Tým:

Liga:

Trest zastavení činnosti nepodmíněně:

Důvod:

Vícha K.

Městská policie

3B

1 SU od 7.4.2016

ČK - hra rukou brankáře mimo PÚ

Janda R. ml.

Sokol Barča Vysočany

4F

2 SU od 11.4.2016

ČK - strčení do protihráče

Pekár T.

Sokol Barča Vysočany

4F

1 SU od 11.4.2016

2. ŽK v soutěži

Hanák M.

Stará dáma

7B

1 SU od 5.4.2016

ČK - hra rukou v šanci soupeře

Novák O.

Stará dáma

7B

3 SU od 5.4.2016

ČK - neoprávněné vniknutí na hrací plochu a zmaření šance soupeře

Kushenov I.

Ak-Bars

8M

1+2 SU od 13.4.2016

Opakovaný start v trestu.

Boštík D.

Nemesis VET

V2A

4 SU od 6.4.2016

ČK po 2. ŽK - nesp. chování, oplácení; po vyloučení urážky a vyhrožování rozhodčímu

Klíma Jan

Klokan Perón club SUP

S1

1 SU od 6.4.2016

ČK - hra rukou brankáře mimo PÚ

SU = soutěžní utkání

2)   Uložila tresty dle SŘ a Propozic soutěží za absenci rozhodčích:

Tým:

Liga:

Absence:

Trest:

Bronx KKK A

5B

1 SU dne 5.4.2016

Odečtení 2 bodů, pokuta 400,- Kč.

Pekárny United FC

6A

2 SU dne 5.4.2016

Odečtení 4 bodů, pokuta 800,- Kč.

Turbosršni CF

6A

2 SU dne 8.4.2016

Odečtení 4 bodů, pokuta 800,- Kč.

Barclays

6B

2 SU dne 5.4.2016

Odečtení 4 bodů, pokuta 800,- Kč.

Švárni šuhaji

6F

2 SU dne 8.4.2016

Odečtení 4 bodů, pokuta 800,- Kč.

Válcovna plechu FC

8C

2 SU dne 31.3.2016

Odečtení 4 bodů, pokuta 800,- Kč.

3)   Uložila další tresty: 

Tým:

Liga:

Trest:

Důvod:

Samson Bonella A

3A

Pokuta 200,- Kč.

Nesportovní chování hráčů v utkání Skif – Samson Bonella A dne 29.3.2016.

Tuscarora A

3C

Vyloučení ze soutěže.

Nedostavení se ke 2 SU v řadě (30.3., 6.4.2016).

Kumpáni

5A

Vyloučení ze soutěže.

Nedostavení se ke 2 SU v řadě (4.4., 11.4.2016).

Nikdo nikde

5B

Vyloučení ze soutěže.

Nedostavení se ke 2 SU v řadě (21.3., 4.4.2016).

Hustý FC

8H

Pokuta 500,- Kč.

Nerespektování SŘ, opakovaný start neregistrovaných hráčů (Koděra L, Petřík T.)

Ak-Bars

8M

Pokuta 200,- Kč.

Opakovaný start hráče v trestu (Kushenov I.)

4)   Vyhlásila kontumační výsledek utkání: 

                                   Utkání:

Liga:

Výsledek:

Důvod; pokuta:

Mystique Dynamo CF

-

Tuscarora A

3C

6:0

Nedostavení se k utkání; 500,- Kč.

Orgasmico L.S.D.

-

Kumpáni

5A

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 200,- Kč.

Kumpáni

-

Pradox 1.FC

5A

0:6

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 200,- Kč.

Nikdo nikde

-

Emperators

5B

0:6

Nedostavení se k utkání; 500,- Kč.

Holota FC

-

Gangbeng

8F

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 200,- Kč.

Zlatý krysy FC

-

Sean team VET

V3A

0:6

Nedostavení se k utkání; 500,- Kč.

5)   Vyhlásila kontumační výsledek utkání – technická kontumace: 

                                    Utkání:

Liga:

Výsledek:

Důvod::

Ol´school Fellas BK

-

Rito Pls

7H

6:0

Start neregistrovaného hráče (Kloboučník J.)

Gekad

-

Hustý FC

8H

6:0

Start neregistrovaného hráče (Koděra L.)

Hustý FC

-

Guinness AC

8H

0:6

Start neregistrovaného hráče (Koděra L.)

Horno Porno

-

Hustý FC

8H

6:0

Start neregistrovaného hráče (Petřík T.)

Ak-Bars

-

Brazzers Praha FC

8M

0:6

Start hráče v trestu (Kushenov I.)

Old boys Bohemia Chips

-

Morová rána 1.FC VET

V4F

0:10

Nedohráno pro pokles počtu hráčů (výsledek dosažený na hřišti).

Rattamahatta FC A

-

Férovka

F3B

1:6

Start neregistrovaného hráče (Janulík M.; výsledek dosažený na hřišti).

6)   Projednala žádosti a podněty:              

Jméno:

Tým:

Liga:

Podnět:

Rozhodnutí:

Cabrnoch B.

Traktor humus A

2B

Prohlášení hráče, že nenastoupil k utkání KáGéčko C – Hells Bells 1.FC dne 30.3.2016.

Další šetření, předvolání zúčastněných.

 

Raptors FC

8G

Odvolání proti vyloučení ze soutěže.

Předáno ORK.

 

Hertha ZMZ VET,

VŠSK MFF UK VET A

V2B

Utkání VŠSK MFF UK VET A – Hertha ZMZ VET nesehráno pro poruchu osvětlení.

Stanovit nový termín utkání.

 

Kbelák FC SUP

S2A

Neuhrazení startovného na sezónu Jaro 2016.

Podmínečné vyloučení ze soutěže do 30.4.2016; nebude-li startovné uhrazeno do tohoto termínu, bude tým ze soutěže vyloučen.

ZCP = zastavení činnosti podmíněně  

7)   Předvolává na jednání v úterý 19.4.2016:

Jméno:

Tým:

Liga:

Čas jednání:

Důvod předvolání:

Matys A.

KáGéčko C

8D

16:30

Kapitán týmu v utkání KáGéčko C – Hells Bells 1.FC dne 30.3.2016.

Cabrnoch B.

Traktor humus A

2B

16:30

Hráč uvedený na soupisce týmu Kágéčko C v ZU KáGéčko C – Hells Bells 1.FC dne 30.3.2016.

Trnka M.

Daltonové VET (delegující tým)

V4D

16:30

Rozhodčí utkání KáGéčko C – Hells Bells 1.FC dne 30.3.2016.

Jednání STDK se uskuteční v zasedací místnosti za recepcí v budově Casablanca (bývalý Strojimport), Vinohradská 184, Praha 3 (u stan. metra A Želivského).

Uložené pokuty se nehradí hotově, ale po skončení soutěže se týmům započítávají do celkového vyúčtování startovného.

Proti rozhodnutí STDK je možné podat odvolání elektronicky na adresu psmf@psmf.cz nebo osobně v sekretariátu PSMF (poplatek viz Soutěžní řád 5+1 – sazebník poplatků), a to do 14 dnů od zveřejnění zápisu z jednání STDK. Zápis zveřejněn dne 13.4.2016.

Zapsal: Zdeněk Hopfinger                                                                    Za STDK: Matěj Horn (předseda)