Přítomni:   Horn (předseda), Filip, Hopfinger, Kňap, Suhrada, Šebek
Omluveni:   

STDK projednala případy a rozhodla takto:

1)   Uložila nepodmíněné tresty zastavení činnosti:

Hráč:

Tým:

Liga:

Trest zastavení činnosti nepodmíněně:

Důvod:

Golovko C.

Audi United FC

1

1 SU od 6.6.2017

2. ŽK v soutěži

Kříž R.

Holosmetky FC A

1

1 SU od 6.6.2017

2. ŽK v soutěži

Ostafiichuk O.

Dynamo UK

2B

1 SU od 9.6.2017

ČK po 2. ŽK - faul zezadu, faul v šanci

Valo M.

Kapr tým 86 B

3D

1 SU od 11.6.2017

2. ŽK v soutěži

Váňa V.

Lord Mayor Idiot

3D

1 SU od 12.6.2017

2. ŽK v soutěži

Costandoi I.

Steaua FC

4E

1 SU od 11.6.2017

2. ŽK v soutěži

Petrák J.

Pražská legie 2000

5B

od 12.6. do 31.12.2017

Napadení protihráče po skončení utkání.

Jiřikovský F.

Benda OFC

5I

1+1 SU od 14.6.2017

Start v trestu po 2. ŽK.

Sedliský D.

Prtzalona C.F.

7H

2 SU od 9.6.2017

ČK - nesportovní chování

Stárek M.

Vodka team FC

7J

8 SU od 5.6.2017

ČK - napadení protihráče, nesp. chování po skončení utkání

Husák M.

Anton aus Tirol

V2B

1 SU od 7.6.2017

2. ŽK v soutěži

Stádník D.

Zachovalí

V2B

3 SU od 9.6.2017

ČK - hrubá urážka rozhodčího

Šefara D.

UTS Vršovice VET

V3B

1 SU od 7.6.2017

2. ŽK v soutěži

Krch M.

Felix club (seniors)

V3C

3 SU od 8.6.2017

ČK - oplácení, napadení protihráče

Vostarek M.

Po Útlumu 06

V3C

4 SU od 8.6.2017

ČK - udeření protihráče

Tlustý P.

Dehet Old 1.FC SUP

S3C

1 SU od 9.6.2017

ČK - vražení do protihráče

SU = soutěžní utkání 

Upozornění: Všechny nevyčerpané tresty se převádějí do další sezóny (Podzim 2017).

2)   Uložila tresty dle SŘ a Propozic soutěží za absenci rozhodčích:

Tým:

Liga:

Absence:

Trest:

Pražská Stoka

7L

2 SU dne 10.6.2017, celkem 4 SU

Vyloučení ze soutěže, pokuta celkem 1600 Kč.

Legendy FC

8N

2 SU dne 11.6.2017

Odečtení 4 bodů, pokuta 800 Kč.

Vibromax 2012

S3A

2 SU dne 6.6.2017

Odečtení 4 bodů, pokuta 800 Kč.

3)   Uložila tresty dle SŘ a Propozic soutěží za absenci asistenta rozhodčího: 

Tým:

Liga:

Absence:

Trest:

Valícíse Kojoti

6K

1 SU dne 4.6.2017

Odečtení 1 bodu, pokuta 200 Kč.

4)   Uložila další tresty: 

Tým:

Liga:

Trest:

Důvod:

Rychlé pípy VET

V4B

Vyloučení ze soutěže.

Nedostavení se ke 2 SU v řadě (31.5., 8.6.2017).

5)   Vyhlásila kontumační výsledek utkání: 

                                 Utkání:

Liga:

Výsledek:

Důvod; pokuta:

Řežem to United

-

Lucián FC A

2B

0:6

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 300 Kč.

Ujde to 1980 SK

-

Filipi SK

5B

6:0

Nedostavení se k utkání; 500 Kč.

H.K. 12

-

Morová rána 1.FC

5C

0:6

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 300 Kč.

Desítníci CH.C.

-

Atletico Dělo SFC B

7F

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 300 Kč.

Traktor humus VET A

-

Klokan club Perón V

V1

0:6

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 300 Kč.

Santa Tranta VET

-

Stará Garda VET

V1

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 300 Kč.

Defect

-

Damned CF

V1

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 300 Kč.

Paradentol 1990

-

Kulišáci CF VET

V3B

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 300 Kč.

Rychlé pípy VET

-

Kehar club VET

V4B

0:6

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 300 Kč.

Pirátská vodka

-

Běchovičtí sršni B

V4E

0:6

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 300 Kč.

Tučňáci UVL

-

Klokan club UVL

U1

0:6

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 300 Kč.

6)   Vyhlásila kontumační výsledek utkání – technická kontumace: 

                                Utkání:

Liga:

Výsledek:

Důvod::

Noční dravci

-

Vemex

3C

6:0

Nedohráno pro pokles počtu hráčů.

Kanálpucers PL

-

Benda OFC

5I

6:0

Start hráče v trestu (Jiřikovský F.)

7)   Projednala žádosti a podněty:              

Jméno:

Tým:

Liga:

Podnět:

Rozhodnutí:

Škvor J.

Pražská legie 2000

5B

Zastavení činnosti do vyřešení případu napadení protihráče po utkání Pražská legie 2000 – 1.FC Žižkov dne 22.5.2007.

Činnost uvolněna ode dne 12.6.2017; dále viz odst. 1)

 

Kanálpucers PL

5I

Stížnost na chování rozhodčího utkání Kanálpucers PL – Benda OFC dne 11.6.2017.

Projednáno, řízení ukončeno.

 

The Penguins 6:5 XXL

V4E

Nejasné uvedení napomenutí ŽK v ZU The Penguins 6:5 XXL – Typos-Garda FC dne 11.6.2017.

Potvrzen výsledek 2:2 a napomenutí ŽK (Novák P., Petřek D.)

 Uložené pokuty se nehradí hotově, ale po skončení soutěže se týmům započítávají do celkového vyúčtování startovného.

Proti rozhodnutí STDK je možné podat odvolání elektronicky na adresu psmf@psmf.cz nebo osobně v sekretariátu PSMF (poplatek viz Soutěžní řád 5+1 – sazebník poplatků), a to do 14 dnů od zveřejnění zápisu z jednání STDK. Zápis zveřejněn dne 14.6.2017.

Zapsal: Zdeněk Hopfinger                                                                        Za STDK: Matěj Horn (předseda)