Přítomni:    Horn (předseda), Filip, Hopfinger, Klozar, Kňap, Suhrada

STDK projednala případy a rozhodla takto: 

1)   Uložila nepodmíněné tresty zastavení činnosti:

Hráč:

Tým:

Liga:

Trest zastavení činnosti nepodmíněně:

Důvod:

Dosoudil R.

Saens 1.FC A

1

1 SU od 9.4.2015

2. ŽK v soutěži

Mašek J.

Real TIDE XXL

3C

1 SU od 10.4.2015

ČK - nesportovní chování

Jindra J.

Pneuservis-Bartoušek

4C

1 SU od 9.4.2015

ČK po 2. ŽK - fauly

Makovec M.

Le Jardin

6B

od 9.4.2015 do vyřešení

ČK po 2. ŽK - nesportovní chování; po vyloučení urážky a napadení rozhodčího

Hnízdil K.

Stars beer

6H

1 SU od 12.4.2015

2. ŽK v soutěži

Kopp T.

Free team

6I

1 SU od 13.4.2015

ČK po 2. ŽK - nesportovní chování

Šmigol P.

Sean team B

7E

od 1.4. do 14.4.2015

ČK - napadení

Špaček L.

Shooters Morava FC

7E

od 15.4. do 30.6.2015

Uvádění nepravdivých údajů před orgány PSMF.

Makovec M.

PH Servis

V2A

od 9.4.2015 do vyřešení

Napadení rozhodčího v utkání HL Orgasmico L.S.D. – Le Jardin dne 8.4.2015.

Makovec M.

Novis Praha

S2A

od 9.4.2015 do vyřešení

Napadení rozhodčího v utkání HL Orgasmico L.S.D. – Le Jardin dne 8.4.2015.

Slezáček J.

Holota líná

F1

1 SU od 9.4.25015

4. ŽK v soutěži

SU = soutěžní utkání 

2)   Uložila tresty dle SŘ a Propozic soutěží za absenci rozhodčích:

Tým:

Liga:

Absence:

Trest:

Tamu Pua 1.FC A

5D

3 SU dne 7.4.2015

Odečtení 6 bodů, pokuta 1200,- Kč.

Čelzí

6G

2 SU dne 12.4.2015

Odečtení 4 bodů, pokuta 800,- Kč.

Omlékované Sojky

7C

3 SU dne 9.4.2015

Odečtení 6 bodů, pokuta 1200,- Kč.

Tamu Pua 1.FC B

7F

3 SU dne 10.4.2015

Odečtení 6 bodů, pokuta 1200,- Kč.

Tvoje máma FC

8M

2 SU dne 12.4.2015

Odečtení 4 bodů, pokuta 800,- Kč.

Fiasko

8P

2 SU dne 11.4.2015

Odečtení 4 bodů, pokuta 800,- Kč.

3)   Uložila tresty dle SŘ a Propozic soutěží za absenci asistenta rozhodčího: 

Tým:

Liga:

Absence:

Trest:

Shooters Morava FC

7E

2 SU dne 26.3.2015

Odečtení 2 bodů, pokuta 400,- Kč.

4)   Uložila další tresty: 

Tým:

Liga:

Trest:

Důvod:

Taurin 1.FC

5D

Vyloučení ze soutěže.

Nedostavení se ke 2 SU v řadě (1.4., 8.4.2015).

Shooters Morava FC

7E

Pokuta 300,- Kč.

Uvedení nepravdivých údajů v ZU dne 26.3.2015.

Shooters Morava FC

7E

Pokuta 100,- Kč.

Neúčast na jednání STDK dne 14.4.2015.

 5)   Vyhlásila kontumační výsledek utkání:

                                 Utkání:

Liga:

Výsl.:

Důvod; pokuta:

Pivson a Pofel

-

Debakl FC

4F

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 200,- Kč.

Tamu Pua 1.FC A

-

Taurin 1.FC

5D

6:0

Nedostavení se k utkání; 500,- Kč.

Podolí all stars

-

M16 AC FC

8Q

0:6

Nedostavení se k utkání; 500,- Kč.

Klokan club Perón V

-

Tyran Saens 1.FC VET A

V1

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 200,- Kč.

Flamengo FC SUP

-

Stará škola

S3A

0:6

Nedostavení se k utkání; 500,- Kč.

Dehet Old 1.FC SUP

-

Bohemia Prd

S3B

0:6

Nedostavení se k utkání; 500,- Kč.

 6)   Vyhlásila kontumační výsledek utkání – technická kontumace:

                                 Utkání:

Liga:

Výsl.:

Důvod::

B.B.V. A

-

Kmochův odkaz A

F1

5:0

Start hráče (Pechar T.) bez uhrazeného čl. přísp. SF ČR.

Kmochův odkaz A

-

ČZU Praha A

F1

0:5

Start hráče (Pechar T.) bez uhrazeného čl. přísp. SF ČR.

Salvator A

-

Kmochův odkaz B

F2B

0:5

Start hráče (Siblík J.) bez uhrazeného čl. příspěvku SF ČR.

Ičy-Skrečy

-

Salvator B

F3D

5:0

Start hráče (Siblík J.) bez uhrazeného čl. příspěvku SF ČR.

Salvator B

-

Masakr

F3D

0:5

Start hráče (Siblík J.) bez uhrazeného čl. příspěvku SF ČR.

Modřany RSC

-

Salvator B

F3D

5:0

Start hráče (Siblík J.) bez uhrazeného čl. příspěvku SF ČR.

7)   Projednala žádosti a podněty:              

Jméno:

Tým:

Liga:

Podnět:

Rozhodnutí:

Le Jardin, Orgasmico L.S.D.

6B

Utkání Orgasmico L.S.D. – Le Jardin nedohráno pro napadení rozhodčího.

Předvolání zúčastněných; dále viz odst. 1).

Target FC

6F

Stížnost na postup rozhodčího utkání J.R.Club B – Target FC dne 9.4.2015.

Zamítnuto, potvrzen výsledek 1:0.

Mastný J.

Black mamba IBD

7C

Předložení osobního dokladu.

Činnost uvolněna dnem 14.4.2015.

Šmigol P.

Sean team B

7E

Změna trestu ZCN z počtu utkání na časové období (hráč „B“ týmu).

Viz odst. 1).

Pokorný M.

Malostranský SK

V2A

Žádost o prominutí zbytku trestu.

Zamítnuto.

Blesk VK SUP, Ortopedie

S1

Utkání Ortopedie – Blesk VK SUP nedohráno pro nepřízeň počasí.

Sehrát nové utkání, termín určí PSMF.

Martinák J.

Marťans FC

F2A

Žádost o prominutí zbytku trestu.

Zbytek trestu zrušen, činnost uvolněna dnem 14.4.2015.

8)   Předvolává na jednání v úterý 21.4.2015: 

Jméno:

Tým:

Liga:

Čas jednání:

Důvod předvolání:

Makovec M.

Le Jardin

6B

17:00

Hráč vyloučený v utkání Orgasmico L.S.D. – Le Jardin dne 8.4.2015.

Dreksler V.

Daltonové VET (delegující tým)

V4B

17:00

Rozhodčí utkání Orgasmico L.S.D. – Le Jardin dne 8.4.2015.

Jednání STDK se uskuteční v zasedací místnosti za recepcí v budově Casablanca (bývalý Strojimport), Vinohradská 184, Praha 3 (u stan. metra A Želivského).

Uložené pokuty se nehradí hotově, ale po skončení soutěže se týmům započítávají do celkového vyúčtování startovného.

Proti rozhodnutí STDK je možné podat odvolání elektronicky na adresu psmf@psmf.cz nebo osobně v sekretariátu PSMF (poplatek viz Soutěžní řád 5+1 – sazebník poplatků), a to do 14 dnů od zveřejnění zápisu z jednání STDK. Zápis zveřejněn dne 15.4.2015.

Zapsal: Zdeněk Hopfinger                                                                Za STDK: Matěj Horn (předseda)