Přítomni:   Horn (předseda), Filip, Hopfinger, Suhrada, Šebek
Omluven:  Kňap 

STDK projednala případy a rozhodla takto:

1)   Uložila nepodmíněné tresty zastavení činnosti:

Hráč:

Tým:

Liga:

Trest zastavení činnosti nepodmíněně:

Důvod:

Štěpnička J.

Tatra 04

2A

2 SU od 7.6.2016

ČK po 2. ŽK - držení soupeře, nesp. chování

Lambl D.

Dejnámbůra FC

5D

1 SU od 9.6.2016

2. ŽK v soutěži

Gutuleac I.

Steaua FC

6K

1 SU od 13.6.2016

2. ŽK v soutěži

Svoboda P.

Epic Fail

7H

1 SU od 9.6.2016

2. ŽK v soutěži

Gaju A.

Well Done

7I

1 SU od 12.6.2016

2. ŽK v soutěži

Liška O.

Krabí výměšky FC

8I

1 SU od 10.6.2016

2. ŽK v soutěži

Šašek M.

Suchá dáseň AC

8I

1 SU od 10.6.2016

2. ŽK v soutěži

Boštík D.

Nemesis VET

V2A

1 SU od 8.6.2016

2. ŽK v soutěži

Vyšata K.

Nemesis VET

V2A

3 SU od 8.6.2016

ČK - urážka rozhodčího

Gluch J.

1.PSKN

F4A

od 8.6. do 31.12.2016

ČK - plivnutí na rozhodčího

Slováček K.

1.PSKN

F4A

od 8.6. do 31.10.2016

ČK - nesportovní chování

SU = soutěžní utkání 

Upozornění: Všechny nevyčerpané tresty se převádějí do další sezóny (Podzim 2016).

2)   Uložila tresty dle SŘ a Propozic soutěží za absenci asistenta rozhodčího:

Tým:

Liga:

Absence:

Trest:

Stříbrný hroch C

8N

1 SU dne 12.6.2016

Odečtení 1 bodu, pokuta 200,- Kč.

3)   Uložila další tresty: 

Tým:

Liga:

Trest:

Důvod:

Free team

7J

Vyloučení ze soutěže.

Nedostavení se ke 3 SU (3.4., 1.5., 12.6.2016).

4)   Vyhlásila kontumační výsledek utkání 

                                 Utkání:

Liga:

Výsl.:

Důvod; pokuta:

Gang of Jan Palach

-

Šotgani

6L

6:0

Nedostavení se k utkání (omluva); 200,- Kč.

Kalich club Žižkov

-

Kanonýři

7I

6:0

Nedostatečný počet hráčů k utkání; 500,- Kč.

Free team

-

ONBLACK

7J

0:6

Nedostavení se k utkání; 500,- Kč.

Co je?

-

TJ Bohemia Chips 1980

8K

6:0

Nedostatečný počet hráčů k utkání; 500,- Kč.

Deportivo bez Coruna B

-

Lohy Boys

8M

6:0

Nedostavení se k utkání (omluva); 200,- Kč.

Kuřátka FC

-

Traktor humus VET A

V1

0:6

Nedostavení se k utkání (omluva); 200,- Kč.

Klokan club Perón V

-

Vojenské lesy VET

V1

6:0

Nedostavení se k utkání (omluva); 200,- Kč.

Gambrinus VH VET

-

Anton aus Tirol

V2B

6:0

Nedostavení se k utkání (omluva); 200,- Kč.

Indus

-

Stará Garda SUP

S3B

6:0

Nedostavení se k utkání (omluva); 200,- Kč.

5)   Vyhlásila kontumační výsledek utkání – technická kontumace: 

                                Utkání:

Liga:

Výsledek:

Důvod::

Klátiči WH

-

Akvaristika TJ

8K

0:6

Start neregistrovaného hráče.

Uložené pokuty se nehradí hotově, ale po skončení soutěže se týmům započítávají do celkového vyúčtování startovného.

Proti rozhodnutí STDK je možné podat odvolání elektronicky na adresu psmf@psmf.cz nebo osobně v sekretariátu PSMF (poplatek viz Soutěžní řád 5+1 – sazebník poplatků), a to do 14 dnů od zveřejnění zápisu z jednání STDK. Zápis zveřejněn dne 15.6.2016.

Zapsal: Zdeněk Hopfinger                                                                   Za STDK: Matěj Horn (předseda)