Přítomni:   Horn (předseda), Filip, Hopfinger, Kňap, Suhrada, Šebek

STDK projednala případy a rozhodla takto:

1)   Uložila nepodmíněné tresty zastavení činnosti:

Hráč:

Tým:

Liga:

Trest zastavení činnosti nepodmíněně:

Důvod:

Vobořil T.

TJ Spoje Praha

1A

1 SU od 4.12.2018

2. ŽK v soutěži

Bartoš F.

B.B.V. A

F1A

od 11.12. do 17.12.2018

ČK - držení protihráče v brankové příležitosti

SU = soutěžní utkání

Tresty na časové období v Hanspaulských soutěžích u hráčů „B“ týmů platí i pro jejich případný start za „A“ tým, u hráčů registrovaných ve více soutěžích (HL, VL ...) pro všechny soutěže; ve futsalu FIFA též pro střídavé starty hráčů oddílů s několika týmy v soutěži.

Upozornění: Všechny nevyčerpané tresty se převádějí do další sezóny (Jaro 2019).

2)   Projednala žádosti a podněty:              

Jméno:

Tým:

Liga:

Podnět:

Rozhodnutí:

Kubek J.

TJ Spoje Praha

1A

Chyba v ZU TJ Spoje Praha – Deko dne 3.12.2018, napomenut ŽK byl hráč Vobořil T.

Trest zrušen; dále viz odst. 1).

Kula L.

Indus SUP

S1A

Odvolání proti výši trestu.

Trest změněn na ZCN 2 SU od 7.12.2018.

Uložené pokuty se nehradí hotově, ale po skončení soutěže se týmům započítávají do celkového vyúčtování startovného. 

Proti rozhodnutí STDK je možné podat odvolání elektronicky na adresu psmf@psmf.cz nebo osobně v sekretariátu PSMF (poplatek viz Soutěžní řád 5+1 – sazebník poplatků), a to do 14 dnů od zveřejnění zápisu z jednání STDK. Zápis zveřejněn dne 20.12.2018.

Zapsal: Zdeněk Hopfinger                                                         Za STDK: Matěj Horn (předseda)