Přítomni:   Horn (předseda), Filip, Hopfinger, Suhrada
Omluveni: Klozar, Kňap

STDK projednala případy a rozhodla takto: 

1)   Uložila nepodmíněné tresty zastavení činnosti:

Hráč:

Tým:

Liga:

Trest zastavení činnosti nepodmíněně:

Důvod:

Frolík J.

Kluci z Vršovic

5H

1 SU od 26.10.2014

2. ŽK v soutěži

Matys J.

Real Hagrid CF

6A

1 SU od 21.10.2014

ČK po 2. ŽK - šlapák, nesp. chování

Blahut A.

Orosený Paragraf

6F

1 SU od 22.10.2014

2. ŽK v soutěži

Litera M.

Indiana Team

7B

1+1 SU od 30.10.2014

Start v trestu.

Bláha J.

S nadhledem

7D

1 SU od 21.10.2014

2. ŽK v soutěži

Trávníček M.

Sean team B

7E

1 SU od 24.10.2014

ČK - nesportovní chování

Procházka T.

Tichý vánek

7J

1 SU od 27.10.2014

2. ŽK v soutěži

Gavranovič A.

El Barto

8D

1+1 SU od 30.10.2014

Start v trestu.

Bína P.

Bratři v lihu FC

8L

1 SU od 27.10.2014

2. ŽK v soutěži

Pučálka J.

Česlo

8L

1 SU od 20.10.2014

ČK - faul v šanci soupeře

Řápek T.

Borussia Predators FK

8N

1 SU od 27.10.2014

2. ŽK v soutěži

Répal J.

Křídla Ďáblic VET B

V4A

1 SU od 21.10.2014

2. ŽK v soutěži

Skalský L.

Studenti Praha FC VET

V4B

2 SU od 22.10.2014

ČK - nesportovní chování

Cichra M.

Squadra Lazzura

F3C

1 SU od 23.10.2014

ČK po 2. ŽK - nesp. chování, faul

Pidhaniuk L.

Roko FC

F4A

3 SU od 22.10.2014

ČK - hrubé nesp. chování

SU = soutěžní utkání

2)   Uložila tresty dle SŘ a Propozic soutěží za absenci rozhodčích:

Tým:

Liga:

Absence:

Trest:

Károv ZJ veteran

V4A

2 SU dne 21.10.2014

Odečtení 4 bodů, pokuta 800,- Kč.

3)   Uložila tresty dle SŘ a Propozic soutěží za absenci asistenta rozhodčího: 

Tým:

Liga:

Absence:

Trest:

Gepard AFC

4D

2 SU dne 24.10.2014

Odečtení 2 bodů, pokuta 400,- Kč.

Krocani FC

8F

1 SU dne 20.10.2014

Odečtení 1 bodu, pokuta 200,- Kč.

Kapacity FC

V3A

1 SU dne 21.10.2014

Odečtení 1 bodu, pokuta 200,- Kč.

4)   Uložila další tresty: 

Tým:

Liga:

Trest:

Důvod:

Křídla Ďáblic VET A

V2B

Vyloučení ze soutěže.

Nedostavení se ke 2 SU v řadě (14.10., 23.10.2014).

Kapacity FC

V3A

Pokuta 300,- Kč.

Falšování ZU Speciál Bráník – Bakera dne 21.10.2014 (začernění stížnosti na absenci AR).

Studenti Praha FC VET

V4B

Pokuta 100,- Kč.

Nesportovní chování týmu po skončení utkání Bílý lev CF VET – Studenti Praha FC VET dne 21.10.2014.

5)   Vyhlásila kontumační výsledek utkání: 

                                        Utkání:

Liga:

Výsl.:

Důvod; pokuta:

Drny FC

-

Améby AFC B

5I

6:0

Nedostavení se k utkání; 500,- Kč.

England United FC

-

Erectico TBC

6A

0:6

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 200,- Kč.

Parní válec

-

Credit Praha FC

6B

0:6

Nedostavení se k utkání; 500,- Kč.

Borcibalona FC B

-

Killing power FC

6E

0:6

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 200,- Kč.

Holosmetky FC B

-

Krabí výměšky FC

7F

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 200,- Kč.

Concur 1.FC

-

GFC

8A

6:0

Nedostavení se k utkání; 500,- Kč.

TIP IZOL - Homidlo KK

-

Sipral Stars

8D

0:6

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 200,- Kč.

Liboc united

-

Ministerstvo obrany

8I

0:6

Nedostatečný počet hráčů k utkání; 500,- Kč.

Klokan club Perón V

-

Bakera VET

V1

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 200,- Kč.

CFC Letňany

-

Křídla Ďáblic VET A

V2B

6:0

Nedostavení se k utkání; 500,- Kč.

6)   Vyhlásila kontumační výsledek utkání – technická kontumace: 

                                Utkání:

Liga:

Výsledek:

Důvod::

Borussia Dortšpunt B

-

Normální Chlapi

4F

2:11

Start neregistrovaného hráče (Veverka); výsledek dosažený na hřišti.

Kehar Club FC

-

Yellow Dildos A

5B

6:0

Start nepovoleného počtu hráčů B-týmu (Schleiss P., Sobotka M., Sulák Š.)

Indiana Team

-

JUDr. Brouk Pytlík

7B

0:6

Start hráče v trestu (Litera M.)

El Barto

-

MIFA Fighters FO

8D

0:6

Start hráče v trestu (Gavranovič A.)

Blue devils VET

-

Palouček AC VET

V4A

6:0

Nedohráno pro pokles počtu hráčů.

7)   Projednala žádosti a podněty:              

Jméno:

Tým:

Liga:

Podnět:

Rozhodnutí:

 

Dynamo UK

4D

Námitka proti neumožnění písemného vyjádření v ZU Restaurace U Pecků B – Dynamo UK dne 22.10.2014.

Zamítnuto, potvrzen výsledek (0:0).

 

Partizan Praha

5G

Stížnost na rozhodčího utkání Atomový veverky A – Partizan Praha dne 25.10.2014.

Zamítnuto, potvrzen výsledek (4:3).

 

Real Hagrid CF

6A

Stížnost na nesportovní chování soupeře v utkání Real Hagrid CF – Milenium Praha FC dne 20.10.2014.

Zamítnuto, potvrzen výsledek (1:1).

Gavranovič A.

El Barto

8D

Odvolání proti trestu za 2. ŽK.

Zamítnuto, napomenutí hráče ŽK šetřením potvrzeno.

Skalský L.

Studenti Praha FC VET

V4B

Námitka proti postupu rozhodčího utkání Bílý lev CF VET – Studenti Praha FC VET, vyjádření k napomenutí a vyloučení hráče.

Vyjádření vzato na vědomí; dále viz odst. 1) a 4).

 

Slepí koně SUP

S3A

Stížnost na rozhodčího utkání Slepí koně SUP – Berušky dne 20.10.2014.

Zamítnuto, potvrzen výsledek (2:6).

Uložené pokuty se nehradí hotově, ale po skončení soutěže se týmům započítávají do celkového vyúčtování startovného. 

Proti rozhodnutí STDK je možné podat odvolání elektronicky na adresu psmf@psmf.cz nebo osobně v sekretariátu PSMF (poplatek viz Soutěžní řád 5+1 – sazebník poplatků), a to do 14 dnů od zveřejnění zápisu z jednání STDK. Zápis zveřejněn dne 30.10.2014.

Zapsal: Karel Filip                                                                                 Za STDK: Matěj Horn (předseda)