Přítomni:   Horn (předseda), Filip, Hopfinger, Kňap, Šebek
Omluven:  Suhrada

STDK projednala případy a rozhodla takto: 

1)   Projednala žádosti a podněty:

Jméno:

Tým:

Liga:

Podnět:

Rozhodnutí:

Filip D.

Ekonom WT

3A

Žádost o prominutí zbytku trestu.

ZCN na 1 SU prominuto, činnost uvolněna dnem 2.9.2019.

Rochl K.

Gepard AFC

3A

Žádost o prominutí zbytku trestu.

ZCN na 1 SU prominuto, činnost uvolněna dnem 2.9.2019.

Proti rozhodnutí STDK je možné podat odvolání elektronicky na adresu psmf@psmf.cz nebo osobně v sekretariátu PSMF (poplatek viz Soutěžní řád 5+1 – sazebník poplatků), a to do 14 dnů od zveřejnění zápisu z jednání STDK. Zápis zveřejněn dne 2.9.2019.

Zapsal: Zdeněk Hopfinger                                                 Za STDK: Matěj Horn (předseda)