Přítomni:   Horn (předseda), Filip, Hopfinger, Kňap, Suhrada
Omluven:  Klozar 

STDK projednala případy a rozhodla takto:

1)   Uložila nepodmíněné tresty zastavení činnosti:

Hráč:

Tým:

Liga:

Trest zastavení činnosti nepodmíněně:

Důvod:

Kolařík J.

Hosthunters

3D

1 SU od 8.9.2014

ČK - faul v šanci

Mařík M.

Hosthunters

3D

2 SU od 8.9.2014

ČK - nesportovní chování

Rožánek L.

United clans

3D

1 SU od 8.9.2014

ČK - faul v šanci

Vávra D.

Saens 1.FC C

5A

1 SU od 2.9.2014

ČK - faul v šanci

Demo M.

MTPCH

5G

2 SU od 7.9.2014

ČK - nesportovní chování

Caballero A.F.

Deportivo Estudiantil FC A

5H

1+1 SU od 10.9.2014

Start v trestu po 2. ŽK.

Vičík O.

Kluci z Vršovic

5H

1 SU od 8.9.2014

ČK - faul v šanci

Klír R.

Brázda OZ

7F

2 SU od 5.9.2014

ČK - nesportovní chování

Nález M.

Brázda OZ

7F

2 SU od 5.9.2014

ČK - nesportovní chování

Píbil L.

Šnek FC B

8K

1+1 SU od 10.9.2014

Start v trestu po 2. ŽK.

Jůna T.

Malostranský SK

V2B

1+1 SU od 10.9.2014

Start v trestu.

Michal S.

Ekobet Sněhuláci

F1

1 SU od 2.9.2014

ČK - podražení zezadu

SU = soutěžní utkání

2)   Uložila tresty dle SŘ a Propozic soutěží za absenci rozhodčích:

Tým:

Liga:

Absence:

Trest:

Sebranka FC B

7C

2 SU dne 4.9.2014

Odečtení 4 bodů, pokuta 800,- Kč.

One Team, One Dream

7H

3 SU dne 7.9.2014

Odečtení 6 bodů, pokuta 1200,- Kč.

Kalparta Kids

8D

2 SU dne 1.9.2014

Odečtení 4 bodů, pokuta 800,- Kč.

!nBev Tigers

8E

2 SU dne 4.9.2014

Odečtení 4 bodů, pokuta 800,- Kč.

CFG Suchdol

8G

2 SU dne 1.9.2014

Odečtení 4 bodů, pokuta 800,- Kč.

Šejk Peterka

8G

2 SU dne 2.9.2014

Odečtení 4 bodů, pokuta 800,- Kč.

3)   Vyhlásila kontumační výsledek utkání: 

                                    Utkání:

Liga:

Výsl.:

Důvod; pokuta:

Akta - rez

-

Úterní hosté Ski FC A

1

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 200,- Kč.

Notorlet Stodůlky

-

Parní válec

6B

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 200,- Kč.

F.C.K.

-

Síla vůle

6C

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 200,- Kč.

Holota FC

-

Tvar VD

8H

6:0

Nedostavení se k utkání; 500,- Kč.

Berlusconi SV

-

Severní vítr je krutý!

8J

6:0

Nedostavení se k utkání; 500,- Kč.

Rychlé pípy VET

-

Starci na chmelu B

V4B

0:6

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 200,- Kč.

Ortopedie

-

Super Naděje A

S1

6:0

Nedostatečný počet hráčů k utkání; 500,- Kč.

4)   Vyhlásila kontumační výsledek utkání – technická kontumace: 

                                       Utkání:

Liga:

Výsledek:

Důvod::

Deportivo Estudiantil FC A

-

Sever 1.FC

5H

0:6

Start hráče v trestu (Caballero A.F.)

A.F.K.

-

Šnek FC B

8K

6:0

Start hráče v trestu (Píbil L.)

Malostranský SK

-

Keckafogo KK VET

V2B

0:6

Start hráče v trestu (Jůna T.)

5)   Projednala žádosti a podněty:              

Jméno:

Tým:

Liga:

Podnět:

Rozhodnutí:

 

Vojenské lesy

2A

Neúčast na PVP v Úpici ve dnech 19.7.-20.7.2014.

Tým uhradí do 30.9.20104 na účet PSMF kompenzaci startovného ve výši 1500 Kč.

Šubrt R.

SAS fans

5G

Žádost o změnu zbytku trestu na ZCP.

Zbytek trestu změněn na ZCP na 1 SU od 10.9. do 31.12.2014.

Vrána F.

SAS fans

5G

Žádost o změnu zbytku trestu na ZCP.

Zamítnuto.

 

Atletico Dělo SFC,

To mi stačí

7F

Utkání Atletico Dělo SFC – To mi stačí nedohráno (vážné zranění hráče).

Dohrát utkání od 11. min. a stavu 0:0;  ŽK (Frank R.) platí.

 

Severní vítr je krutý!

8J

Odstoupení ze soutěže.

STDK bere na vědomí.

Kahovec K.

Břewnow boys KMK

F2B

Vyjádření rozhodčího – chování hráče mimo areál hřiště dne 3.9.2014.

STDK bere na vědomí.

ZCP = zastavení činnosti podmíněně 

Uložené pokuty se nehradí hotově, ale po skončení soutěže se týmům započítávají do celkového vyúčtování startovného.

Proti rozhodnutí STDK je možné podat odvolání elektronicky na adresu psmf@psmf.cz nebo osobně v sekretariátu PSMF (poplatek viz Soutěžní řád 5+1 – sazebník poplatků), a to do 14 dnů od zveřejnění zápisu z jednání STDK. Zápis zveřejněn dne 10.9.2014.

Zapsal: Zdeněk Hopfinger                                                                                           Za STDK: Matěj Horn (předseda)