Rozhodčí HL - sezóna Podzim 2022

Rozhodčí HL - sezóna Podzim 2022

V uplynulých sezónách vám PSMF nabízel možnost kontaktovat rozhodčí, kteří by byli ochotni odpískat za vás utkání přidělená vašemu týmu Delegací rozhodčích (Rozpisem pískání). Dělo se tak prostřednictvím tzv. Panelu rozhodčích. Tento systém však stále u mnoha hráčů týmů vzbuzoval dojem, že za odpískání jim přidělených utkání těmito rozhodčími jakýmsi způsobem odpovídá PSMF. Proto jsme byli nuceni tento systém pozměnit.

Níže naleznete kontakty na agenturu "Pískání kvalitně". Tato agentura není součástí PSMF, ale se souhlasem PSMF tuto službu zprostředkovává.

Pro zajištění odpískání utkání, které byly vašemu týmu přiděleny Delegací rozhodčích (Rozpisem pískání), stále platí následující podmínky:

  1. Klub, delegovaný Delegací rozhodčích (Rozpisem pískání) je odpovědný za odpískání určených utkání podle Soutěžního řádu, odst.IV, čl.14, bod 1, písmeno j, - pod hrozbou příslušných sankcí včetně pokut a odečtu bodů (viz Propozice) v případě neodpískání příslušných utkání.
  2. Klub delegovaný Delegací rozhodčích (Rozpisem pískání) také odpovídá za včasné doručení a řádné vyplnění zápisu o utkání (včetně komentáře) - rovněž pod hrozbou příslušných sankcí (opět viz Propozice).
  3. Platí stále povinná přítomnost dvou rozhodčích (hlavní a pomezní) na utkáních přidělených týmu Delegací rozhodčích (Rozpisem pískání) - viz Soutěžní řád, čl.31, bod 2. 

Kontakt na agenturu "Pískání kvalitně": piskani@email.cz.
Šťástka Michal - 777 960 542

Kontakt na agenturu "Profesionálové": pjambor@seznam.cz.
Jambor Petr - 721 486 245