Informace o postupu při podezření na kontakt s Covid-19

Informace o postupu při podezření na kontakt s Covid-19

COVID-19

Už v 1. týdnu Hanspaulských soutěží se hráči několika týmů dostali do kontaktu s koronavirem a jejich vedoucí to před utkáním zodpovědně ohlásili na sekretariát PSMF. V takovém případě je další postup následující:

  1. Nadcházejícího utkání se tým může zúčastnit, nesmí k němu však nastoupit nikdo, kdo podle sdělení hygienické služby nebo i vlastního uvážení přišel do styku s nákazou.
  2. Pokud tým nechce ohrozit své zdravé hráče i soupeře a z utkání se včas písemně (e-mailem) omluví, nebude mu za kontumační výsledek uložena pokuta.
  3. Jestliže tým do 10 dnů od termínu utkání doloží (zasláním naskenovaného potvrzení od lékaře, hygieny apod. na mailovou adresu psmf@psmf.cz), že některý z jeho hráčů byl pozitivně testován na covid-19, resp. mu v termínu kontumovaného utkání byla uložena karanténa, bude kontumace započtena jako technická, tedy bez vlivu na případné vyloučení ze soutěže při opakované kontumaci.

/PSMF