Od 12.10. do 1.11.2020 včetně se nehraje

Změna rozhodnutí VV PSMF a VV PSF, zveřejněného dne 9.10.2020

Změna rozhodnutí VV PSMF a VV PSF, zveřejněného dne 9.10.2020

Od pondělí 12. 10. 2020 do neděle 1. 11. 2020 včetně, resp. dále do dne, ve kterém dojde nařízením Vlády ČR k uvolnění protiepidemických opatření v oblasti sportu a volnočasových aktivit, t.j. umožnění sehrání utkání, jsou soutěže PSMF a PSF přerušeny. Pokračovat budou ihned následujícím dnem, a to podle platných rozpisů soutěží.

Utkání nesehraná v době přerušení budou přeložena na nové termíny od 23.listopadu 2020, v prosinci 2020 a lednu 2021 (platí též pro rozpisy pískání). Náhradní termíny těchto utkání budou včas oznámeny.

Další informace očekávejte e-mailem a v Aktualitách na www.psmf.cz.

/VV PSMF a VV PSF