Přehledy plateb účastníků všech soutěží rozeslány 20.7.2022

Přehledy plateb účastníků všech soutěží rozeslány 20.7.2022

Platby nutno provést do 31.7.2022, více v pokynech, které obdrželi vedoucí týmů e-mailem.

Pokud by v důsledku nějaké mimořádně údálosti, například neuhrazení startovného, nemohl váš tým nastoupit do soutěže, sdělte nám to laskavě co možná nejrychleji. /VV PSMF