Změny Pravidel a Soutěžních dokumentů od J23

Změny Pravidel a Soutěžních dokumentů od J23

Změny a úpravy Pravidel malého fotbalu 5+1 od 20.3.2023 v soutěžích PSMF:

Změny Pravidel MF 5+1 J23.pdf

Změny byly zaslány vedoucím týmů spolu s rozpisy dne 3.3.2023 a byly provedeny na webu PSMF dne 17.3.2023.

Změny Soutěžního řádu 5+1, Disciplinárního řádu 5+1, Příkladového sazebníku trestů, Sazebníku poplatků, pokut a odměn od 1.3.2023:

Změny SŘ a dalších dokumentů J23.pdf

Změny byly zaslány vedoucím týmů spolu s rozpisy dne 3.3.2023 a byly provedeny v uvedených dokumentech dne 10.3.2023.

Rozhodčí Hanspaulských soutěží v sezóně Jaro 2023:

Rozhodčí J23.pdf

Informace byly zaslány vedoucím týmů spolu s rozpisy dne 3.3.2023.

Upozornění: za řádný výkon funkce rozhodčího i nadále zodpovídá družstvo, které ho k řízení utkání pověřilo. Porušení povinností rozhodčího bude trestáno podle Disciplinárního řádu, viz Souzěžní řád čl. 32/3.

Formulář Zápisu o utkání, změny jsou na druhé straně:

F1_Zápis o utkání new.xlsx

/VV PSMF