Informace se "Čtením" o jednotlivých skupinách naleznete na specializovaných stránkách - www.psmf.cz/tydenik . Odkaz najdete na úvodní straně...

Informace se "Čtením" o jednotlivých skupinách naleznete na specializovaných stránkách - http://tydenik.psmf.cz  

Případně nejprve klikněte na úvodní straně webu v levém sloupci na odkaz Vývěska a pak Týdeník Hanspaulka.

Týdeník nezpracovává PSMF, ale redakce Týdeníku Hanspaulka. Zapsat mohou jen včas dodané zápisy o utkání (týdně je pozdě dodáno cca 30 zápisů). Utkání jsou pak ve skupinách řazena podle jednotlivých hracích týdnů (od pondělí do neděle). Každá skupina má svůj e-mailový kontakt, viz úvodník prvního nebo druhého "Čtení" a Propozice soutěží. Např. skupina 8.A má adresu 8a.liga@psmf.cz , Vet. 2A má v2a.liga@psmf.cz nebo Sup 2.A má s2a.liga@psmf.cz , s případnými opravami, např. sestav, se obracejte na tyto adresy.

Týdeník by měl být aktualizován nejdříve ve středu odpoledne po skončení hracího týdne (= sedm dnů, pondělí až pátek). Protože 1.hrací týden končí v neděli 29.března, tak první aktualizace se objeví až ve středu 1.dubna (utkání z pondělí 23.3. až středy 25.3.), zbytek utkání (26.3. - 29.3.) z dodaných zápisů pak ve čtvrtek odpoledne.