Změna při registraci hráčů

Vážení přátelé,

připomínáme opatření, které musel PSMF přijmout před sezónou Jaro 2010. Zároveň tímto žádáme vedoucí týmů, aby na sekretariát PSMF neposílali zbytečně k registraci hráče bez originálu OP, cestovního pasu nebo řidičského průkazu. Pokud přijde hráče zaregistrovat někdo jiný, může jeden z dokladů hráče ukázat v mobilu. Chápeme, že to registraci hráčů stěžuje, ale neplýtvejte svým časem. Pokud nebude fotka hráče zkontrolována s originálem OP, cestovního pasu nebo řidičským průkazem (případně s fotkou jednoho z dokladů v mobilu), nebude hráč zaregistrován, tj. nebude moci nastupovat na své jméno. K předkládání originálů nás vedlo odhalení podvodu: na kopii OP byla nahrazena fotka fotkou hráče, který byl registrován jinde a hrál, prakticky bez možnosti odhalení podvodu při případné konfrontaci, za dva týmy. Za hráče může potřebný doklad hráče, fotku, atd. donést někdo jiný!

Text z února 2010 se nemění:

Vážení přátelé,

hned v úvodu sezóny Jaro 2010 vás musíme seznámit s novým opatřením, které poněkud zkomplikuje postup při registraci hráčů do vašich družstev.

V minulé sezóně se podařilo odhalit podvod, kterého se dopustilo jedno z družstev Hanspaulské ligy při registraci hráčů. Zástupci tohoto týmu zneužili možnost předkládat pouze kopie průkazů totožnosti. S použitím fotografie jiného člověka zfalšovali kopii OP a použili k neoprávněnému zaregistrování hráče. Provinivší se družstvo bylo následně rozhodnutím STDK PSMF vyloučeno ze soutěže.

Z uvedeného důvodu je VV PSMF nucen přijmout opatření, které by zabránilo možnosti podobných podvodů. Proto se zpřísňují podmínky registrace hráčů tak, že s okamžitou platností je nutno při registraci nového hráče či hlášení přestupu (hostování) předložit originál jeho průkazu totožnosti, a to jedině OP, cestovního pasu nebo řidičského průkazu.  Jeden z dokladů stačí ukázat vyfocený v mobilu. Již tedy nestačí kopie průkazu totožnosti, jako tomu bylo dosud a jak je na starých registračních (přestupních) lístcích a v Soutěžním řádu zatím uvedeno.

Při registraci (přestupu, hostování) hráče do týmu tedy potřebujete:

  • registrační (příp. přestupní) lístek, který je ke stažení na www.psmf.cz, vyplněný a podepsaný;
  • 1x aktuální foto hráče (3,5 x 4,5 cm);
  • průkaz totožnosti hráče – OP, cestovní pas nebo řidičský průkaz;
  • při přestupu (hostování) platný registrační průkaz hráče;
  • hotovost na předepsaný poplatek.

Kopie průkazů totožnosti nepořizujte, PSMF je k registraci hráčů nepotřebuje.

Další postup provedení registrace hráče se nemění. Registrace se provádějí v úředních hodinách na sekretariátu PSMF (pondělí, resp. první pracovní den v týdnu od 9 do 19 hod.), registrační poplatek činí 50,- Kč, při přestupu (hostování) 100,- Kč; odpovídá-li fotografie na starém registrační průkazu současné podobě hráče, lze ji použít k výrobě nového RP.

Pro zájemce máme na sekretariátu k nahlédnutí zfalšované podklady zadržené při registraci hráčů.

Za PSMF

19.2.2010                                                                                                   Antonín Herzog, předseda VV