Přítomni:   Horn (předseda), Filip, Šebek
Omluveni: Hopfinger, Kňap, Suhrada, 

STDK projednala případy a rozhodla takto:

1)   Uložila nepodmíněné tresty zastavení činnosti:

Hráč:

Tým:

Liga:

Trest zastavení činnosti nepodmíněně:

Důvod:

Kóňa M.

Holosmetky FC B

3C

od 26.9. do 16.10.2019

ČK po 2. ŽK - hrubé nesportovní chování

Patkáň K.

Sokol Picasso B

5E

1 SU od 26.9.2019

ČK po 2. ŽK - fauly

Dovolil J.

Lucián FC B

5F

od 27.9. do 3.10.2019

ČK - hra rukou brankáře mimo PÚ v šanci soupeře

Nýč M.

Devils of Zderaz

5G

1 SU od 30.9.2019

2. ŽK v soutěži

Hlaváček J.

Troll FC

5H

2 SU od 30.9.2019

ČK - kopnutí protihráče

Soukup J.

Avengers FC

6J

5 SU od 2.10.2019

Kapitán týmu, jehož hráči nastoupili na cizí RP.

Šefr M.

Avengers FC

6J

2 SU od 29.9.2019

ČK - potyčka s protihráčem

Bhatt V.

Crossed sausages FC

6J

1 SU od 29.9.2019

ČK - nesportovní chování

Hušek J.

Tutto bene A

6L

1 SU od 30.9.2019

2. ŽK v soutěži

Mrklas J.

Bee Well Čelákovice

7A

2 SU od 24.9.2019

ČK - potyčka s protihráčem

Votoupal M.

Bee Well Čelákovice

7A

4 SU od 24.9.2019

ČK - napadení protihráče

Pokorný Š.

GJS FK

7A

2 SU od 24.9.2019

ČK - potyčka s protihráčem

Šebek P.

GJS FK

7A

2 SU od 24.9.2019

ČK - potyčka s protihráčem

Kvítek J.

Prague City FC

7B

3 SU od 24.9.2019

ČK - napadení protihráče po skončení utkání

Mleziva Z.

Slamník I.USP

7G

1 SU od 27.9.2019

2. ŽK v soutěži

Vích T.

Estudiantes VET B

V3A

1 SU od 25.9.2019

2. ŽK v soutěži

SU = soutěžní utkání

Tresty na časové období v Hanspaulských soutěžích u hráčů „B“ týmů platí i pro jejich případný start za „A“ tým, u hráčů registrovaných ve více soutěžích (HL, VL ...) pro všechny soutěže; ve futsalu FIFA též pro střídavé starty hráčů oddílů s několika týmy v soutěži.

2)   Uložila tresty dle SŘ a Propozic soutěží za absenci asistenta, resp. postranního rozhodčího:

Tým:

Liga:

Absence:

Trest:

Úderka Žižkov SUP

S1A

1 SU dne 24.9.2019 (příchod ve 45. min.)

Odečtení 1 bodu.

Božolé VS

F2A

1 SU dne 25.9.2019

Odečtení 1 bodu, pokuta 300,- Kč.

3)   Uložila další tresty: 

Tým:

Liga:

Trest:

Důvod:

Opatoff A K

6H

Vyloučení ze soutěže.

Nedostavení se ke 2 SU v řadě (19.9., 26.9.2019).

Avengers FC

6J

Odečtení 2 bodů.

Start hráčů na cizí RP v utkání Avengers FC – Crossed sausages FC dne 28.9.2019.

Šílené veverky

8L

Vyloučení ze soutěže.

Nedostavení se ke 2 SU v řadě (21.9., 28.9.2019).

4)   Vyhlásila kontumační výsledek utkání: 

                                      Utkání:

Liga:

Výsl.:

Důvod; pokuta:

Gepard AFC

-

Ekonom WT

3A

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 300 Kč.

Kliďas FC

-

Vokra VV

3C

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 300 Kč.

Queens Park Club

-

Borussia Bubeneč

3C

6:0

Nedostavení se k utkání; 500 Kč.

United clans

-

Světlušky

4F

6:0

Nedostatečný počet hráčů k utkání; 500 Kč.

Dromedarians Praha

-

Opatoff A K

6H

6:0

Nedostavení se k utkání; 700 Kč (2. abs. v řadě).

Boží bojovníci

-

H.K. 12

7D

0:6

Nedostatečný počet hráčů k utkání; 500 Kč.

Prague United

-

Lobotomici

7J

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 300 Kč.

Šílené veverky

-

Nulová šance

8L

0:6

Nedostavení se k utkání; 700 Kč (2. abs. v řadě).

Terron AC Bozi B

-

Horsis heads

8M

0:6

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 300 Kč.

Rumové pralinky VET

-

Blizzard ZM VET

V4D

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 300 Kč.

Běchovice VET

-

Los Gigoalos VET

V4E

6:0

Nedostavení se k utkání; 500 Kč.

Klokan Perón club SUP

-

Sen ČM PG supervet

S1A

6:0

Nedostatečný počet hráčů k utkání; 500 Kč.

Prohibice FKK SUP

-

Kolotouš FC SUP

S2A

0:6

Nedostatečný počet hráčů k utkání; 500 Kč.

5)   Vyhlásila kontumační výsledek utkání – technická kontumace: 

                                Utkání:

Liga:

Výsledek:

Důvod::

Avengers FC

-

Crossed sausages FC

6J

0:6

Start hráčů na cizí RP.

Buzuluk Úvaly FC

-

Black Fellaz FC

7K

6:0

Start neregistrovaného hráče (Zatočil P.)

GRPD Battloš

-

Nova LFC B

8D

0:6

Start neregistrovaného hráče (Pavlů J.)

Sídlišťan Praha

-

Modřany RSC

F3E

0:5

Nedohráno pro pokles počtu hráčů.

6)   Projednala žádosti a podněty:              

Jméno:

Tým:

Liga:

Podnět:

Rozhodnutí:

 

Torpedo Barrandov

2B

Stížnost na nedostatečné rozlišení úboru od dresů soupeře rozhodčího utkání Torpedo Barrandov – Morová rána 1.FC dne 27.9.2019.

Rozhodčí upozorněn na nutnost použít dostatečné rozlišení; potvrzen výsledek 6:8.

 

Crossed sausages FC

6J

Žádost o anulování ŽK (Toman P.) a ČK (Bhatt V.) z nedohraného utkání Avengers FC – Crossed sausages FC dne 28.9.2019.

Zamítnuto, potvrzena platnost ŽK a ČK; dále viz odst. 1).

 

Damned CF

V1A

Stížnost na pozdní příchod (45 min.) AR utkání Damned CF – Santa Tranta VET dne 24.9.2019.

Viz odst. 2).

Uložené pokuty se nehradí hotově, ale po skončení soutěže se týmům započítávají do celkového vyúčtování startovného.

Proti rozhodnutí STDK je možné podat odvolání elektronicky na adresu psmf@psmf.cz nebo osobně v sekretariátu PSMF (poplatek viz Soutěžní řád 5+1 – sazebník poplatků), a to do 14 dnů od zveřejnění zápisu z jednání STDK. Zápis zveřejněn dne 2.10.2019.

Zapsal: Karel Filip                                                         Za STDK: Matěj Horn (předseda)