Složení STDK

            předseda komise 

Matěj Horn
1. místopředseda komise  Jan Suhrada
2. místopředseda komise  Zdeněk Hopfinger

                         členové

Karel Filip, Roman Kňap, Milan Šebek

Složení ORK

předseda komise  Ing. Štěpán Kout
členové  JUDr. Ladislav Salvet, Ing. Roman Pekárek

Odvolání proti rozhodnutí STDK se podává pouze písemnou formou dle článků 24 a 25 aktualizovaného znění Disciplinárního řádu (úvodní stránka webu). Termín a místo konání zasedání STDK viz Propozice soutěží (úvodní stránka webu).

Termín a místo zasedání STDK v soutěžní sezóně Podzim 2021

Druhý pracovní den v týdnu, od 16:30 do 17:15, sekretariát PSMF/PSF, U Nových vil 945/26, Praha 10 - Strašnice.

Telefon: 274 822 596.

Nepleťte si s místem zasedání v sezóně Podzim 2020: budova Casablanca (bývalý Strojimport), Vinohradská 184, Praha 3, u stanice metra A Želivského. Zasedací místnost je v přízemí za recepcí, kde se hosté nahlásí a případně zapíší.