Přítomni:   Horn (předseda), Filip, Hopfinger, Kňap, Suhrada, Šebek
Omluveni:  

STDK projednala případy a rozhodla takto:

1)   Projednala žádosti a podněty:

Jméno:

Tým:

Liga:

Podnět:

Rozhodnutí:

Soucha M.

Real TIDE XXL

2B

Žádost o prominutí zbytku trestu.

Prominut zbytek trestu, činnost uvolněna dnem 6.9.2021.

 Další jednání STDK se uskuteční dne 14. 9. 2021 v kanceláři sekretariátu PSMF, U Nových vil 945/26, Praha 10 (cca 6 min. od stan. metra A Strašnická, 3 min. od zast. tram. Vozovna Strašnice, zvonek č. 1 nalevo od domovních dveří).

 Uložené pokuty se nehradí hotově, ale po skončení soutěže se týmům započítávají do celkového vyúčtování startovného.

 Proti rozhodnutí STDK je možné podat odvolání elektronicky na adresu psmf@psmf.cz nebo osobně v sekretariátu PSMF (poplatek viz Soutěžní řád 5+1 – sazebník poplatků), a to do 14 dnů od zveřejnění zápisu z jednání STDK. Zápis zveřejněn dne 2. 9. 2021.

Zapsal: Zdeněk Hopfinger                                          Za STDK: Matěj Horn (předseda)