Přítomni:   Horn (předseda), Filip, Hopfinger, Šebek
Omluveni: Kňap, Suhrada  

STDK projednala případy a rozhodla takto:

1)   Uložila nepodmíněné tresty zastavení činnosti:

Hráč:

Tým:

Liga:

Trest zastavení činnosti nepodmíněně:

Důvod:

Grznárik J.

Chemcomex Praha

F1A

1 SU od 18.12.2019

ČK po 2. ŽK – nesp. chování, faul v šanci soupeře

Štorc P.

Přírodní vědy

F1A

1 SU od 18.12.2019

4. ŽK v soutěži

SU = soutěžní utkání 

2)   Vyhlásila kontumační výsledek utkání:

                                 Utkání:

Liga:

Výsledek:

Důvod; pokuta:

Trops 1.SK

-

Vojenské lesy

3A

0:6

Nedostavení se k dohrávce utkání (s omluvou); 0 Kč.

Proti rozhodnutí STDK je možné podat odvolání elektronicky na adresu psmf@psmf.cz nebo osobně v sekretariátu PSMF (poplatek viz Soutěžní řád 5+1 – sazebník poplatků), a to do 14 dnů od zveřejnění zápisu z jednání STDK. Zápis zveřejněn dne 19.12.2019.

Zapsal: Zdeněk Hopfinger                                               Za STDK: Matěj Horn (předseda)