Přítomni:   Horn (předseda), Filip, Hopfinger, Kňap, Suhrada, Šebek

STDK projednala případy a rozhodla takto: 

1)   Vyhlásila kontumační výsledek utkání – technická kontumace:

                           Utkání:

Liga:

Výsledek:

Důvod::

Emergency

-

Black Fellaz FC

8L

6:0

Start neregistrovaného hráče (Bokoč M.)

Black Fellaz FC

-

RSC Modřany

8L

0:6

Start neregistrovaných hráčů (Bokoč M., Nekvinda L., Zatočil D.)

My

-

Black Fellaz FC

8L

6:0

Start neregistrovaného hráče (Zatočil D.)

2)   Projednala žádosti a podněty:              

Jméno:

Tým:

Liga:

Podnět:

Rozhodnutí:

 

Kozlíkova 11 SK

8O

Odvolání proti kontumaci utkání Rapid Libeň - Kozlíkova 11 SK dne 11.10.2020.

Oboustranná kontumace pro nedostavení se k utkání (0:6 oba), pokuta 0 Kč. *)

 

Rapid Libeň

8O

Odvolání proti kontumaci utkání Rapid Libeň - Kozlíkova 11 SK dne 11.10.2020.

Oboustranná kontumace pro nedostavení se k utkání (0:6 oba), pokuta 0 Kč. *)

*) Zdůvodnění:

Soutěžní řád 5+1, čl. 33, odst. 2.Družstva nesmí utkání sehrát mimo termín, stanovený v Termínové listině.

Propozice soutěže, odst. 2. Termínová listina a Delegace rozhodčích tvoří přílohu těchto Propozic soutěže. Námitky proti závadám v těchto dokumen­tech (dvě utkání téhož týmu v jeden den apod.) je třeba podat neprodleně, nejpozději pak 14 dní před chybným termínem... Mimo tyto případy se na žádost týmů termíny nepřekládají!  

Proti rozhodnutí STDK je možné podat odvolání elektronicky na adresu psmf@psmf.cz nebo osobně v sekretariátu PSMF (poplatek viz Soutěžní řád 5+1 – sazebník poplatků), a to do 14 dnů od zveřejnění zápisu z jednání STDK. Zápis zveřejněn dne 21.10.2020.

Zapsal: Zdeněk Hopfinger                                                       Za STDK: Matěj Horn (předseda)