Přítomni:   Horn (předseda), Filip, Hopfinger, Kňap, Suhrada, Šebek
Omluveni:   

STDK projednala případy a rozhodla takto:

1)   Uložila nepodmíněné tresty zastavení činnosti:

Hráč:

Tým:

Liga:

Trest zastavení činnosti nepodmíněně:

Důvod:

Tallet Stephen

!nBev Tigers

ZT C

2 UZT od 20.1.2019

ČK – vzájemné napadení s protihráčem

Kříž T.

Kulišáci CF VET

ZT C

2 UZT od 20.1.2019

ČK – vzájemné napadení s protihráčem

UZT = utkání Zimního turnaje 2019

2)   Uložila další tresty:

Tým:

Liga:

Trest:

Důvod:

!nBev Tigers

ZT C

Pokuta 100,- Kč.

Nedostatečná identifikace hráčů v zápisu o utkání Zimního turnaje (uvedena pouze křestní jména).

Proti rozhodnutí STDK je možné podat odvolání elektronicky na adresu psmf@psmf.cz nebo osobně v sekretariátu PSMF (poplatek viz Soutěžní řád 5+1 – sazebník poplatků), a to do 14 dnů od zveřejnění zápisu z jednání STDK. Zápis zveřejněn dne 25.1.2019.

Zapsal: Zdeněk Hopfinger                                                       Za STDK: Matěj Horn (předseda)