Přítomni:   Klozar (1. místopředseda), Filip, Kňap, Suhrada
Omluveni: Horn, Hopfinger 

STDK projednala případy a rozhodla takto:

1)   Uložila nepodmíněné tresty zastavení činnosti:

Hráč:

Tým:

Liga:

Trest zastavení činnosti nepodmíněně:

Důvod:

Tryml M.

Santa Dominica

1

1 SU od 25.6.2015

ČK - faul v šanci soupeře

Šimůnek M.

G.I.C La Plate de Cünde

3A

1 SU od 23.6.2015

2. ŽK v soutěži

Dobrý J.

Demoliční četa

6D

1 SU od 25.6.2015

2. ŽK v soutěži

Šiška J.

Sváteční mančaft

6D

1 SU od 25.6.2015

2. ŽK v soutěži

Vokůrka T.

Studenti Praha FC VET

V4B

1 SU od 24.6.2015

2. ŽK v soutěži

SU = soutěžní utkání 

Upozornění: Všechny nevyčerpané tresty se převádějí do další sezóny (Podzim 2015).

2)   Uložila trest dle SŘ a Propozic soutěží za absenci asistenta rozhodčího:

Tým:

Liga:

Absence:

Trest:

Kikina bar 1.FC VET

V3A

1 SU dne 23.6.2015

Odečtení 1 bodu, pokuta 200,- Kč.

3)   Uložila další tresty: 

Tým:

Liga:

Trest:

Důvod:

Ňiňos F.C.

8K

Odečtení 4 bodů, pokuta 600,- Kč.

Neodevzdání zápisů o utkání ve stanoveném termínu.

Real Motion SG

8P

Pokuta 100,- Kč.

Pozdní příchod AR k utkání dne 23.5.2015.

4)   Vyhlásila kontumační výsledek utkání: 

                                 Utkání:

Liga:

Výsledek:

Důvod; pokuta:

Úterní hosté Ski FC A

-

HS Praha

1

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 200,- Kč.

Ekonom WT

-

Domácí potřeby A

3A

0:6

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 200,- Kč.

Pekárny United FC

-

Vládci Prahy

4A

0:6

Nedostavení se k utkání; 500,- Kč.

Kulva PVC

-

TIP IZOL - Homidlo KK

8D

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 200,- Kč.

Malostranský SK

-

Blesk VK VET

V2A

0:6

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 200,- Kč.

Keckafogo KK VET

-

Ekonom WT VET

V2A

0:6 oba

Oba týmy nedostavení se k utkání (s omluvou); oba 200,- Kč.

 5)   Projednala žádosti a podněty:             

Jméno:

Tým:

Liga:

Podnět:

Rozhodnutí:

 

Erko Kbely

2B

Odvolání proti rozhodnutí STDK ze dne 16.6.2015.

Předáno ORK.

 

Stará dáma

3B

Odvolání proti vyloučení ze soutěže.

Zamítnuto (viz SŘ čl. 44, odst. 1.)

 

Bába FC

5D

Odvolání proti rozhodnutí STDK ze dne 23.6.2015.

Zamítnuto, nejednalo se o včasnou omluvu, kdy by sekretariát PSMF stačil včas uvědomit soupeře a rozhodčí.

Vohnout O.

Hlavonožci na niti FC

5D

Žádost o prominutí zbytku trestu.

Neprojednáváno (viz DŘ čl. 30, odst. 1.)

 

Real Motion SG

8P

Odvolání proti trestu za absenci rozhodčích.

Trest zrušen; dále viz odst. 3).

Uložené pokuty se nehradí hotově, ale po skončení soutěže se týmům započítávají do celkového vyúčtování startovného. 

Proti rozhodnutí STDK je možné podat odvolání elektronicky na adresu psmf@psmf.cz nebo osobně v sekretariátu PSMF (poplatek viz Soutěžní řád 5+1 – sazebník poplatků), a to do 14 dnů od zveřejnění zápisu z jednání STDK. Zápis zveřejněn dne 1.7.2015.

Zapsal: Karel Filip                                                      Za STDK: Jan Klozar  (1. místopředseda)