Přítomni:   Horn (předseda), Filip, Hopfinger, Kňap, Suhrada, Šebek

STDK projednala případy a rozhodla takto:

1)   Uložila nepodmíněné tresty zastavení činnosti:

Hráč:

Tým:

Liga:

Trest zastavení činnosti nepodmíněně:

Důvod:

Turínek J.

Bedna 98 FC

2A

1 SU od 25.5.2016

2. ŽK v soutěži

Bartoníček P.

Palouček AC

3C

1 SU od 25.5.2016

2. ŽK v soutěži

Šimek Zb.

1.FC Žižkov

4A

1 SU od 31.5.2016

ČK po 2. ŽK - vrážení do soupeře

Nečas Marek

Kříženeček

4C

1 SU od 26.5.2016

ČK po 2. ŽK - podražení, nesp. chování

Jindra J.

Pneuservis-Bartoušek

5E

5 SU od 1.6.2016

Kapitán týmu, jehož hráč nastoupil na cizí RP.

Horký K.

Le Jardin

6B

1 SU od 24.5.2016

2. ŽK v soutěži

Pelich J.

New Jersey Devils B

7B

1 SU od 31.5.2016

ČK po 2. ŽK - držení soupeře, nesp. chování

Kirschner J.

Akvaristika TJ

8K

1 SU od 28.5.2016

2. ŽK v soutěži

Mádle M.

Klucy PFS

8Q

1 SU od 28.5.2016

2. ŽK v soutěži

Moučka M.

Trops 1.SK SUP

S2B

1 SU od 27.5.2016

ČK po 2. ŽK - hra rukou, faul

Břicháč L.

Benda 1964 OFC UVL

U1

1 SU od 25.5.2016

ČK po 2. ŽK – fauly

Leitermann V.

Benda 1964 OFC UVL

U1

3 SU od 25.5.2016

ČK - urážka asistenta rozhodčího

Mašát J.

Rio Bravo

F3B

1 SU od 27.5.2016

ČK - hra rukou brankáře mimo PÚ

Brabec L.

1.PSKN

F4A

1 SU od 26.5.2016

ČK - zmaření vyložené brankové příležitosti soupeře

Upozornění: Všechny nevyčerpané tresty se převádějí do další sezóny (Podzim 2016).

SU = soutěžní utkání

2)   Uložila tresty dle SŘ a Propozic soutěží za absenci rozhodčích:

Tým:

Liga:

Absence:

Trest:

Sporčestr City FC

6G

2 SU dne 27.5.2016

Odečtení 4 bodů, pokuta 800,- Kč.

The Rabbit Hole

8N

2 SU dne 28.5.2016

Odečtení 4 bodů, pokuta 800,- Kč.

3)   Uložila další tresty: 

Tým:

Liga:

Trest:

Důvod:

Pneuservis-Bartoušek

5E

Odečtení 2 bodů.

Start hráče na cizí RP v utkání Pneuservis-Bartoušek – Unreal Students FC dne 25.5.2016.

Pavilon 8 AHC

7J

Pokuta 100,- Kč.

Oboustranná stížnost na rozhodčí utkání Habet Praha FŇ – Texas N.Strašecí FC dne 29.5.2016.

The Rabbit Hole

8N

Vyloučení ze soutěže.

Nedostavení se ke 3 SU (17.4., 15.5., 29.5.2016).

4)   Vyhlásila kontumační výsledek utkání: 

                                     Utkání:

Liga:

Výsl.:

Důvod; pokuta:

Don Giovanni

-

Břewnow boys KMK

3A

0:6

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 200,- Kč.

Dynamo UK

-

Fešáci ve vatě

3B

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 200,- Kč.

KTB B

-

Trops 1.SK

3D

6:0

Nedostavení se k utkání; 500,- Kč.

Plameňáci 1.FC A

-

SAS fans

5G

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 200,- Kč.

Tream Deam FC

-

A - klub 90

7A

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 200,- Kč.

Guatemalské ještěrky

-

Killing power FC

7F

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 200,- Kč.

Partizan Jednota

-

Hubertův Tuřín

8A

0:6

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 200,- Kč.

Neumann S.K.

-

F.R.F. mit vocet

8E

0:6

Nedostavení se k utkání; 500,- Kč.

Parta AC

-

Viktor 1.FC

8E

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 200,- Kč.

Gekad

-

Target FC

8H

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 200,- Kč.

Ak-Bars

-

Lohy Boys

8M

6:0

Nedostavení se k utkání; 500,- Kč.

Old Mosquitos

-

The Rabbit Hole

8N

6:0

Nedostavení se k utkání; 500,- Kč.

VŠSK MFF UK VET A

-

Gambrinus VH VET

V2B

0:6

Nedostavení se k utkání; 500,- Kč.

Kapacity FC

-

Zlatý krysy FC

V3A

0:6

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 200,- Kč.

Vršáci VET

-

Don Giovanni VET

V3C

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 200,- Kč.

STG Milovice

-

Tuscarora VET

V3D

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 200,- Kč.

Sebranka FC VET

-

Masters V

V4C

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 200,- Kč.

Sklenářka S.G.

-

Kumpáni VET

V4E

0:6

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 200,- Kč.

Batalion Vinohrady FC

-

PFC Kodymka

V4E

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 200,- Kč.

Klokan club UVL

-

Cormoran FC UVL

U1

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 200,- Kč.

5)   Vyhlásila kontumační výsledek utkání – technická kontumace: 

                                Utkání:

Liga:

Výsledek:

Důvod::

Pneuservis-Bartoušek

-

Unreal Students FC

5E

0:6

Start hráče na cizí RP.

Real 8 FC

-

Anbesorry

F3B

0:5

Start hráče bez uhrazeného členského příspěvku SF ČR (Vavrda A.)

6)   Projednala žádosti a podněty:              

Jméno:

Tým:

Liga:

Podnět:

Rozhodnutí:

Barvínek O.

Klokan Perón club A

2A

Podnět rozhodčího utkání Deko – Klokan Perón club A k zahájení disciplinárního řízení, zastavení činnosti od 25.5.2016.

Po prošetření případu činnost uvolněna dnem 31.5.2016.

 

KáGéčko A

6C

Stížnost na postup rozhodčího utkání KáGéčko A – H.K. 12 dne 24.5.2016.

Zamítnuto, potvrzen výsledek 1:2.

 

F.R.F. mit vocet

8E

Neuhrazení finančního závazku vůči PSMF.

Podmínečné vyloučení ze soutěže do 10.6.2016; nebude-li závazek uhrazen do tohoto termínu, bude tým ze soutěže vyloučen.

Uložené pokuty se nehradí hotově, ale po skončení soutěže se týmům započítávají do celkového vyúčtování startovného. 

Proti rozhodnutí STDK je možné podat odvolání elektronicky na adresu psmf@psmf.cz nebo osobně v sekretariátu PSMF (poplatek viz Soutěžní řád 5+1 – sazebník poplatků), a to do 14 dnů od zveřejnění zápisu z jednání STDK. Zápis zveřejněn dne 1.6.2016.

Zapsal: Zdeněk Hopfinger                                                                  Za STDK: Matěj Horn (předseda)