Přítomni:    Horn (předseda), Filip, Šebek
Omluveni:  Hopfinger, Kňap, Suhrada 

STDK projednala případy a rozhodla takto:

1)   Uložila nepodmíněné tresty zastavení činnosti:

Hráč:

Tým:

Liga:

Trest zastavení činnosti nepodmíněně:

Důvod:

Zapletal P.

Restaurace U Pecků B

3A

od 9.9. do 13.10.2020

Kapitán týmu, jehož hráč při konfrontaci neprokázal totožnost.

Vejražka J.

Torpedo Ohrobec SKA

3B

1 SU od 2.9.2020

ČK - opakovaný faul

Fajt J.

BongoBongo AC

5B

3 SU od 9.9.2020

Start za cizí tým.

Tumbaš I.

Yugo FC

5B

3 SU od 1.9.2020

ČK - opakovaná urážka rozhodčího

Ponert J.

Gastro Porno AC

8B

1 SU od 1.9.2020

ČK po 2. ŽK - fauly

Císař Jakub

Kanonýři

8M

5 SU od 9.9.2020

Kapitán týmu, jehož hráč nastoupil na cizí RP.

SU = soutěžní utkání 

Tresty na časové období v Hanspaulských soutěžích u hráčů „B“ týmů platí i pro jejich případný start za „A“ tým, u hráčů registrovaných ve více soutěžích (HL, VL ...) pro všechny soutěže.

2)   Uložila tresty dle SŘ a Propozic soutěží za absenci rozhodčích:

Tým:

Liga:

Absence:

Trest:

Dirty Bastards

4D

1 SU LT dne 18.8.2020

Pokuta 500 Kč.

Rozmetadlo FC

7I

2 SU dne 2.9.2020

Odečtení 4 bodů, pokuta 800 Kč.

Jetoma FC

V4B

2 SU dne 31.8.2020

Odečtení 4 bodů, pokuta 800 Kč.

3)   Uložila další tresty: 

Tým:

Liga:

Trest:

Důvod:

Restaurace U Pecků B

3A

Odečtení 2 bodů.

V utkání Restaurace U Pecků B – Vojenské lesy dne 31.8.2020 neprokázal při konfrontaci hráč svoji totožnost.

FBC KFC

7J

Pokuta 100 Kč.

Chyby v zápisu o utkání Bamboocha City – Komety FC A dne 6.9.2020.

Kanonýři

8M

Odečtení 2 bodů.

V utkání Kalich club Žižkov – Kanonýři dne 5.9.2020 nastoupil hráč na cizí RP.

4)   Vyhlásila kontumační výsledek utkání: 

                                 Utkání:

Liga:

Výsledek:

Důvod; pokuta:

Koberce Trend ARG

-

La Famiglia

3B

0:6

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 300 Kč.

Demoliční četa

-

Steve

4C

6:0

Po změně termínu se tým dostavil na nesprávné hřiště; 0 Kč.

Atomovej brouk B

-

Palmeiras Prosek

4F

0:6

Nedostavení se k utkání; 500 Kč.

Fugas CF A

-

!nBev Tigers

5F

6:0

Nedostavení se k utkání; 500 Kč.

Světlušky

-

Splašený kozy TR

5I

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 300 Kč.

GoGo 1.NC

-

Dropa FC B

6I

0:6

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 300 Kč.

Guláš FC

-

Primeira Equipe

7B

6:0

Nedostavení se k utkání (s omluvou); 300 Kč.

Detox

-

Příkopy FC

8M

0:6

Nedostatečný počet hráčů k utkání; 500 Kč.

5)   Vyhlásila kontumační výsledek utkání – technická kontumace: 

                                  Utkání:

Liga:

Výsled.:

Důvod::

Restaurace U Pecků B

-

Vojenské lesy

3A

0:6

Hráč při konfrontaci neprokázal svoji totožnost.

Dirty Bastards

-

Vládci Prahy

4D

0:6

Start hráče, který je registrován v jiném týmu (Fajt J.)

NeReal Žižkov FC

-

Sebranka FC B

8C

0:6

Start neregistrovaného hráče (Rykl J.)

Gládios FC

-

Mořský panny

8D

0:6

Start neregistrovaného hráče (Houra L.)

Canary FC

-

Strahovská 10

8I

6:0

Nedostavení se k utkání s omluvou - Covid-19.

Kalich club Žižkov

-

Kanonýři

8M

6:0

Start hráče na cizí RP.

Sestra Sojka

-

Kozlíkova 11 SK

8O

6:0

Start neregistrovaného hráče (Folprecht D.)

6)   Projednala žádosti a podněty:              

Jméno:

Tým:

Liga:

Podnět:

Rozhodnutí:

Frič D.

Restaurace U Pecků A

1A

Údajná urážka protihráče v utkání Klokan Brightbox club – Restaurace U Pecků A dne 31.8.2020.

Odročeno, vyjádření zúčastněných.

 

!nBev Tigers

5F

Odstoupení ze soutěže.

STDK bere na vědomí.

 

Chroustova lokomotiva

6C

Odstoupení ze soutěže.

STDK bere na vědomí.

Saidl P.

Klokan club Perón V

V1A

Napomenutí ŽK v utkání Klokan club Perón V – Javorák dne 1.9.2020.

Napomenutí ŽK platí.

 Uložené pokuty se nehradí hotově, ale po skončení soutěže se týmům započítávají do celkového vyúčtování startovného.

Proti rozhodnutí STDK je možné podat odvolání elektronicky na adresu psmf@psmf.cz nebo osobně v sekretariátu PSMF (poplatek viz Soutěžní řád 5+1 – sazebník poplatků), a to do 14 dnů od zveřejnění zápisu z jednání STDK. Zápis zveřejněn dne 9.9.2020.

Zapsal: Karel Filip                                                                Za STDK: Matěj Horn (předseda)