Složení STDK a ORK

Složení STDK

předseda komise Matěj Horn
1. místopředseda komise Jan Suhrada
2. místopředseda komise Zdeněk Hopfinger
členové Karel Filip, Milan Šebek

Složení ORK

předseda komise Ing. Štěpán Kout
členové JUDr. Ladislav Salvet, Ing. Roman Pekárek

Odvolání proti rozhodnutí STDK se podává pouze písemnou formou dle článků 24 a 25 aktualizovaného znění Disciplinárního řádu (úvodní stránka webu). Termín a místo konání zasedání STDK viz Propozice soutěží (úvodní stránka webu).

Termín a místo zasedání STDK v soutěžní sezóně Jaro 2022

Druhý pracovní den v týdnu, od 16.30 do 17.15, sekretariát PSMF/PSF, U Nových vil 945/26, Praha 10 - Strašnice. Telefon: 274 822 596.

Nepleťte si s bývalým místem zasedání, naposledy v sezóně Podzim 2020:  budova Casablanca (bývalý Strojimport), Vinohradská 184, Praha 3, u stanice metra A Želivského.