SAZEBNÍK POPLATKŮ, POKUT A ODMĚN

A. Poplatky

 

vystavení registračního průkazu nebo jeho duplikátu

50,-Kč

poplatek při ohlášení přestupu/hostování (včetně vystavení RP)

100,-Kč

startovné hráče za sezónu

viz Propozice

poplatek za odvolání k STDK PSMF

100,-Kč

poplatek za odvolání k ORK PSMF

200,-Kč

jednorázový poplatek za přejmenování družstva (vyhotovení RP není započteno)

200,-Kč

B. Pokuty

 

kontumační prohra za nedostavení se týmu k utkání či dostavení se v nedostatečném počtu hráčů

- od 3.9.2018 platí změny vč. výše pokut, viz Propozice soutěží

500,-Kč

 

kontumační prohra za nedostavení se týmu k utkání s včasnou omluvou, tj. pokud sekretariát PSMF stačí včas uvědomit soupeře a rozhodčí

- od 3.9.2018 platí změny vč. výše pokut, viz Propozice soutěží

 300,-Kč

kontumační prohra - technická kontumace  0 - 500,- Kč

nejednotné dresy (i chybějící čísla) - první případ v sezóně

50,-Kč

nejednotné dresy (i chybějící čísla) - každý další případ v sezóně

100,-Kč

porušení povinnosti mít připraven ke hře vlastní míč - první případ v sezóně

100,-Kč

porušení povinnosti mít připraven ke hře vlastní míč - každý další případ v sezóně

 200,-Kč

oboustranná stížnost na rozhodčího delegovaného družstvem

100,- až 300,-Kč

opakované hraní hráče na průkaz totožnosti (max. 60,-Kč na družstvo a zápas)

20,-Kč

nepodepsání Zápisu o utkání kapitánem

100,-Kč

neomluvená neúčast předvolaného na jednání STDK

 100,- až 500,-Kč

C. Odměny

 

výkon funkce náhradního rozhodčího - při odehrání utkání a včasném doručení zápisu o utkání

200,-Kč

výkon funkce náhradního rozhodčího - při nedostavení se soupeře, tj. jen při sepsání kontumace

a  včasném doručení zápisu o utkání

        100,- Kč

odměna mužstva za umístění v ligové soutěži

viz Propozice