Sazebník poplatků, pokut a odměn

A. Poplatky  
vystavení registračního průkazu nebo jeho duplikátu 50 Kč
poplatek při ohlášení přestupu/hostování (včetně vystavení RP) 100 Kč
startovné hráče za sezónu viz Propozice
poplatek za odvolání k STDK 100 Kč
poplatek za odvolání k ORK 200 Kč
jednorázový poplatek za přejmenování družstva (vyhotovení RP není započteno) 200 Kč
B. Pokuty  
kontumační prohra za nedostavení se týmu k utkání (viz Propozice soutěží) 600 Kč

kontumační prohra za dostavení se týmu k utkání v nedostatečném počtu hráčů (viz Propozice soutěží),

STDK může při uložení pokuty přihlédnout ke zvláštním okolnostem, budou-li řádně doloženy

500 Kč
kontumační prohra za nedostavení se týmu k utkání s včasnou omluvou (viz Propozice soutěží) 400 Kč
kontumační prohra - technická kontumace 0 až 500 Kč
nejednotné dresy (i chybějící čísla) - první případ v sezóně 50 Kč
nejednotné dresy (i chybějící čísla) - každý další případ v sezóně 100 Kč
porušení povinnosti mít připraven ke hře vlastní míč - první případ v sezóně 100 Kč
porušení povinnosti mít připraven ke hře vlastní míč - každý další případ v sezóně 200 Kč
oboustranná stížnost na rozhodčího delegovaného družstvem 100 až 300 Kč
nepodepsání Zápisu o utkání kapitánem 100 Kč
absence rozhodčích na utkání dle Rozpisu utkání 400 Kč za utkání
absence asistenta rozhodčího na utkání dle Rozpisu pískání 200 Kč za utkání
porušení povinnosti rozhodčích delegovaných družstvem (viz příkladový sazebník trestů) 50 až 500 Kč
neomluvená neúčast předvolaného na jednání STDK 100 až 500 Kč
další pokuty viz Příkladový sazebník trestů
C. Odměny  
výkon funkce náhradního rozhodčího - při odehrání utkání a včasném doručení zápisu o utkání, pokud ji vykonávají zástupci obou týmů, dělí se částka dvěma 200 Kč
výkon funkce náhradního rozhodčího - při nedostavení se soupeře, tj. jen při sepsání kontumace
a včasném doručení zápisu o utkání
100 Kč
odměna mužstva za umístění v ligové soutěži viz Propozice